Zawartość

Rzeka Budišovka i przyroda regionu Klokočovskiego

Rzeka Budišovka (od młyna Čermenskiego do Hadinki)

Rzeka przepływa przez trawiaste obszary zalewowe, otoczone po obu stronach lasami. W dolnym biegu miejscami meandruje (tworzy pętle). Koryto z kamienistym dnem ma w tym miejscu trzy metry szerokości. Formację brzegową tworzą głównie wierzba krucha i wierzba szara. Od lewego brzegu do Budišovki wpadają trzy dopływy - potok wlewający się do Budišovki na skraju lasu w pobliżu wychodni skalnych, potok leśny przepływający przez dolinę Baletkovą i potok wypływający w Klokočovie przy lecznicy, który biegnie obok ścieżki na Hadinkę. Od prawego brzegu wpadają dwa mniej znane potoki – jeden za Čermenskim młynem, drugi, bez stałego koryta, biegnący wzdłuż drogi od wschodniej części N. Oldřůvek w kierunku rzeki.
Trawiasty taras zalewowy rzeki Budišovka jest zamknięty pomiędzy dwoma leśnymi drzewostanami. Podłoże jest podmokłe, pozbawione miejscami naturalnej szaty roślinnej. Występuje tu przede wszystkim: łopian pajęczynowaty, starzec jakubek, pokrzywa zwyczajna, mozga trzcinowata, żywokost lekarski i podagrycznik pospolity. W pobliżu Hadinki można odnaleźć dziurawiec zwyczajny, chaber łąkowy, wiechlinę łąkową, przywrotnik pospolity, koniczynę łąkową i ostrężynę.


Potoki
Leśny potok wypływający na północny wschód od Klokočova, płynie Baletkovą doliną i biegnie wzdłuż leśnej ścieżki. Do Budišovki wpada 0,5 km na północ od Hadinki. Szerokość koryta wynosi 1 metr, dno jest w większości kamieniste, miejscami błotniste. Wokół potoku występuje głównie mozga trzcinowata, niecierpek pospolity i nerecznicza samcza.
Potok wypływający koło lecznicy w Klokočovie, jest lewostronnym dopływem Budišovki. Przepływa przez las równolegle z drogą z Klokočova na Hadinkę, do rzeki wlewa się przy letnisku około 50 metrów od pływalni U Hadinky. Miejscami wytwarza mokradła, w dolnym biegu lewostronny trawiasty łęg. Występowanie roślin: podagrycznik pospolity, ostrożeń polny, łopian pajęczynowaty, mozga trzcinowata, oset.

 

Wychodnia skalna

Skała w lesie po lewej stronie drogi z Klokočova na Hadinkę, w pobliżu łąki.
Wysokość wychodni wynosi dziesięć, a szerokość dwadzieścia metrów. W okolicy drzewostan tworzą brzozy brodawkowate, świerk pospolity, brodawnik jesienny i paproć.

 

Zagajniki

Zagajniki wzdłuż drogi asfaltowej z Klokočova na Hadinkę (po prawej stronie) tworzą klon jawor, modrzew europejski, dziki bez koralowy i dzika róża, w podszyciu z kolei bylica pospolita, podagrycznik pospolity, wiechlina łąkowa, jasnota biała i kupkówka pospolita.

 

Łąki

Łąki na Hadince i w okolicach rzeki Budišovka wraz z jej dopływami są na ogół naturalne, niezagospodarowane. Występuje tutaj głównie podagrycznik pospolity, żywokost lekarski, pokrzywa zwyczajna, chaber łąkowy, wyka rolna, łopian większy i ostrożeń warzywny.

 

Wybierz język