Zawartość

Moravice 

Centralną częścią Parku Przyrodniczego Moravice, doliną rzeki Moravice we Vitkovie-Podhradi, Doliną Anny i okolicą ruin zamku Vikštejn (cały cypel, na którym znajdują się ruiny zamku Vikštejn z pierwszej połowy XIII w. stanowi ciekawy obszar przyrodniczo-historyczny) prowadzi trasa ścieżki przyrodniczej o charakterze poznawczym, o długości 1200 m. Ścieżka znajduje się na terenie leśnictwa Dubová, Państwowe Lasy Republiki Czeskiej.

Początek ścieżki zaczyna się naprzeciwko byłego kamieniołomu w Dolinie Anny, w pobliżu Farmy Grim na wysokości 340 m n.p.m. Z głównego przystanku należy udać się 100 m po drodze pod prąd rzeki Moravice, w kierunku na Podhradí. Tutaj po prawej stronie pod mostem znajduje się drugie miejsce postoju. Po przejściu przez potok płynący z Horní Dubovej, należy przejść pod prąd w prawo przez dolinę (wąwóz). Przez pierwszych 200 m należy zachować szczególną ostrożność podczas marszu stromą wspinaczką kamiennymi gruzami. Na zwiedzającego czeka trzeci przystanek z miejscem do odpoczynku. Kolejnym etapem wędrówki jest wspinaczka do czwartego postoju. Na piątym przystanku zostanie przekroczona wysokość 100 m n.p.m., a zwiedzający opuści dolinę potoka. Po skręceniu w lewo, udając się po leśnej drodze, dochodzi się do punktu wzniesienia liczący 476 m n.p.m. Dalej wystarczy już pokonać pozostałych 150 m, aby dojść do końcowego przystanku przy Terenowej Stacji ČSOP (470 m).

Wśród obficie występujących gatunków drzew w okolicy ścieżki należą: buk zwyczajny, grab pospolity i wiąz górski.

W pobliżu ścieżki można zobaczyć zwierzęta, takie jak: jeleń, salamandra plamista, wiewiórka pospolita, kuna leśna, sarna, oraz ptaki: myszołów zwyczajny, muchołówka mała, puchacz wielki, kowalik, kruk zwyczajny, dzięcioł czarny, grubodziób zwyczajny oraz sroka zwyczajna.

Przewodnik ścieżki edukacyjnej przekazuje ogólne informacje dotyczące całego Parku Przyrodniczego Moravice oraz informacje na temat miejsca, w którym znajduje się trasa. Na uwagę zasługuje meander rzeki Moravice w Dolinie Anny.

 

Dostępność

Z Podhradí, przez część miasta Vítkov, ok. 1 km po drodze do Doliny Anny lub od ruin zamku Vikštejn w Radkovie – Dubovej.

Wędrówkę polecamy rozpocząć przy ruinach zamku Vikštejn.

 

Założyciel /rok założenia

Urząd okręgowy w Opavie/2000

Zarządca

72/06 ZO ČSOP Opava

Długość (km)

1,2

Ilość przystanków

6

Początek

Vítkov – Podhradí, Dolina Anny przy kamieniołomie

Koniec

ruiny zamku Vikštejn

Temat

przyroda, historia, botanika, zoologia

Rodzaj ścieżki

tylko dla pieszych

Stopień trudności

duży stopień trudności - strome wzniesienie

Czas zwiedzania (orientacyjnie)

ok. 1 h

Oznakowanie

czerwona strzałka na białym tle + panele

Przewodnik

tak - Ekocentrum Vikštejn, MIC Hradec n. M.

Okres zwiedzania

Wiosna - jesień

Sezon

Wiosna - jesień

Godziny zwiedzania

bez ograniczeń

 

KONTAKT

+48 553 713 531
csop.opava@seznam.cz

źródło: Województwo morawsko-śląskie

 

Wybierz język