Zawartość

Jelenice

Miejscowość Jelenice położona jest ok. 6,5 km na północny wschód od Vítkova, na wysokości 521 metrów n.p.m. Początkowo w tym miejscu była wieś Fojtovice (Vojtovice), należąca do hradeckich posiadłości do 1584 roku. W czasie wojny trzydziestoletniej wioska opustoszała i całkowicie zanikła. Na miejscu Fojtovic zwierzchność założyła dwór, w którym mieszkało zaledwie kilka osób. Przed 1720 rokiem hrabia Erdman Kryštof Pruskovský na nowo osiedlił dwór. W 1782 roku dwór został przez księcia Karla Lichnovskiego zlikwidowany, rozparcelowany, a na jego miejscu powstała wieś Jelenice. Pierwsza pisemna wzmianka o osadzie Hirchsdorf (Hirschdorffio) pochodzi z zapisu metrykalnego z dnia 21 lutego 1783 r.

Jelenice były bardzo małą, pierwotnie niemiecką miejscowością, po 1918 roku z silną mniejszością czeską. W 1834 roku mieszkało tu 200 mieszkańców, w 1889 r. były tu 23 domy ze 178 mieszkańcami. Według spisu ludności z 1921 roku ze 145 mieszkańców wsi 46 osób deklarowało przynależność do narodowości czeskiej, 97 do narodowości niemieckiej. Do 1930 roku liczba ludności wzrosła do 166, z nich 81 deklarowało narodowość czeską, 85 narodowość niemiecką. Wtedy stało tu 41 domów. Była to wyłącznie rolnicza podgórska miejscowość z przewagą lasów w katastrze. W 1900 roku z całkowitej powierzchni gruntów rolnych 242 ha lasy zajmowały150 ha, pola 85 ha, łąki 5 ha, ogrody 2 ha, hodowano tu 12 koni, 116 sztuk bydła i 85 sztuk trzody chlewnej. Leśny rewir był częścią wielkiego majątku ziemskiego Hradec.

Jeżeli chodzi o życie duchowe, ta wyłącznie katolicka miejscowość przynależała do parafii św. Mikołaja w miejscowości Březová. W latach 1836 - 1899 powstała tu szkoła powszechna, w latach 1925-1938 czeska szkoła mniejszościowa, w 1936 r. została otwarta szkoła mieszczańska.

W miejscowości rozwijała się działalność stowarzyszenia strażaków, Deutscher Kulturverband, i stowarzyszenie rolnicze. W okresie międzywojennym największe poparcie miały partie polityczne BdL (Związek Niemieckich Rolników), DCV (Niemiecka Chrześcijańska Partia Ludowa), w 1935 roku także SdP (Partia Niemców Sudeckich). Jelenice zostały wyzwolone 2 maja 1945 r. Ludność rdzenna w większości została wysiedlona, a miejscowość zasiedlono na nowo. W wyborach w 1946 roku z ogólnej liczby 30 wyborców 13 osób oddało głos na ČSL (Czechosłowackiej Partii Ludowej), 13 KSČ (Komunistycznej Partii Czechosłowacji) i 4 ČNS (Czeskiej Partii Narodowo-Socjalistycznej). W 1950 roku mieszkało tu 112 mieszkańców i stały tu 33 domy. Według spisu ludności z 1 grudnia 1970 r. były tu 24 domy z 25 mieszkaniami i 105 mieszkańców, na dzień 1 stycznia 2000 r. mieszkało tu 99 osób.

 

Wybierz język