Zawartość

Lhotka

położona jest ok. 3 km na północny zachód od Vítkova, na wysokości 489 metrów n.p.m. Pierwsza wzmianka o Lhotce pochodzi z 1377 roku (pisze się Nicoschaw), gdy należała do Vikštejna. Miejscowość dzieliła wspólny los z vikštejnskim dworem aż do 1708 roku, kiedy to Antonín Ferdinand Erdman Oderský z Lideřova rozprzedał posiadłości, a Lhotka wraz z Radkovem i Vikštejnem zostały intabulowane na rzecz Marii Franciszki von Reich jako część majątku Čermná.

Później Lhotkę kupił wraz z Radkovem i Vikštejnem Antonín Matyáš jegomość pan Mitrovský z Nemyšla. Z 1777 roku pochodzi bardzo wartościowy obraz św. Krzyża od I. Günthera, który znajduje się w kaplicy o tej samej nazwie.

W 1782 roku w Lhotce zbudowany został późnobarokowy kościół z drewnianym portalem i czterościenną wieżą.

Do 1867 roku, kiedy to Lhotka uniezależniła się, była osadą Nových Těchanovic. Była to mała, wyłącznie niemiecka miejscowość. W 1834 roku mieszkało tu 20 osób i stały tu 132 domy. Według spisu ludności z 1921 roku z 215 mieszkańców wsi 211 osób deklarowało narodowość niemiecką, 1 osoba narodowość czeską. W 1930 roku stało tu 59 domów, z 220 mieszkańców wciąż tylko 1 osoba deklarowała narodowość czeską. Lhotka była gminą rolniczą ze znacznym obszarem leśnym w katastrze. W 1900 roku z całkowitej powierzchni 428 ha gruntów gospodarskich stanowiły 204 ha pola, 139 ha lasy, 69 ha łąki, 11 ha pastwiska, 5 ha ogrody, było tu 21 koni, 224 sztuk bydła i 101 sztuk trzody chlewnej. W tym samym roku istniała tu szkoła powszechna, młyn, młyn z tartakiem, później dalszy tartak i odkrywka łupku. W okresie międzywojennym najsilniejszą partią polityczną była tu DNP, w 1935 roku wybory wygrała SdP.

Gmina została wyzwolona w dniu 5 maja 1945 r. Ludność rdzenna została w dużej mierze wysiedlona, a miejscowość zasiedlono na nowo. W wyborach w 1946 roku spośród ogólnej liczby 78 głosujących 38 osób oddało głos na ČSL, 24 na KSČ, 7 na ČSD i 7 na ČNS. W 1950 roku w Lhotce mieszkało 188 osób. W 1969 roku przedsiębiorstwo państwowe Štěrkovny a pískovny Olomouc rozpoczęło budowę kopalni do wydobywania i przetwarzania łupku, wydobycie rozpoczęto w 1973 roku. Według spisu ludności z 1 grudnia 1970 r. były tu 23 domy z 24 mieszkaniami i mieszkało tu 97 osób, na dzień 1 stycznia 2000 r. mieszkało tu 67 osób.

 

Wybierz język