Zawartość

Prostřední Dvůr

Prostřední Dvůr znajduje się około 2,5 km na wschód od Vítkova. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1806 roku. Prostřední Dvůr w przeszłości podzielił losy miejscowości Horní Ves (niemiecki Oberdorf), której był osadą podobnie jak Nýtek (do 1919 roku nazywany Šajblov, niemiecki Scheibenhof) i Veselka (do 1919 roku Šnekovec, niemiecki Schneckenhof). Na dzień 1 marca 1950 r. w miejscowości Prostřední Dvůr były 33 domy i mieszkały tu 122 osoby, według spisu ludności z 1 grudnia 1970 r. było tu 28 domów i 108 mieszkańców. Na dzień 1 stycznia 2000 r. w Prostředním Dvoře mieszkały 83 osoby.


Veselka

Mała osada połączona drogą z Prostředním Dvorem. Jest ona jedynym połączeniem z drogą prowadzącą do Vítkova lub do Větřkovic i dalej do Opawy. Jest to droga asfaltowa o szerokości 4 metrów i z zagospodarowanymi rowami. Wzdłuż drogi ciągnie się aleja brzóz, lip, jarzębin i wiśni.
Jest tu przepiękny widok na dolinę rzeki Moravice, będącej parkiem przyrodniczym.


Atrakcje przyrodnicze

  • Typowy potok leśny o długości 1,7 km, wypływający na krańcach lasu na północny zachód od Prostředního Dvora. Płynie na wschód od miejscowości Nýtek i wpada do bocznego ramienia Moravice, jako jej prawostronny dopływ.
  • Potok Veselský ma charakter potoku leśnego. Bierze swój początek w lesie na zachód od osady Veselka. Do Moravice wpada jako jej prawostronny dopływ. Łączna długość cieku wynosi 0,8 km.
  • Okoliczne łąki wokół Veselky z zagajnikami i pojedynczymi drzewami (dzikie śliwki i dzikie gruszki). Półnaturalne łąki (2 razy rocznie koszone) ciągną się aż do małego lasku na skraju wielkiego lasu.
  • Lasy tworzą rozległe drzewostany. Początkowo były tu kwieciste buczyny, miejscami lasy piargowe (przede wszystkim przy rzece Moravice). Struktura lasów uległa zmianie wraz z zagospodarowaniem leśnym drzewostanem. Na stromych zboczach przy rzece dominują buki z domieszką innych drzew liściastych. Rozległe są także lasy świerkowe z domieszką modrzewia, dębu i olchy.

 

Wybierz język