Zawartość

Podstawowe informacje

Miasto Vítkov leży w rozczłonkowanym terenie vitkovskiego pogórza (vítkovské vrchy), które jest częścią Niskich Jesioników. Średnia nadmorska wysokość wynosi 480 metrów, najwyższy szczyt w okolicy nazywa się Horka (603 m) i znajduje się nad miejscowością Klokočov (ok. 2 km od Vítkova).

Miasto Vitkov

Ciekawa okoliczna kraina jest wyraźnie podzielona dolinami dwóch głównych rzek, Moravice i Odry. Przez region przebiega kilka szlaków turystycznych. Jeden z najpiękniejszych biegnie po obu stronach rzeki Moravice, od Kružberskiej zapory przez Jánské Koupele i Podhradí, aż do Hradca nad Moravicą. Cały teren jest bardzo atrakcyjny pod względem turystycznym, jest przedmiotem ożywionego ruchu turystycznego, a w zależności od niego również udoskonalania usług i miejsc zakwaterowania. W okresie letnich miesięcy dzięki turystyce ilość mieszkańców zwiększa się kilkakrotnie. Ze względu na unikatowe wartości krajobrazu i unikalną faunę i florę, nie do końca dobrze zbadane, region Vitkovski jest stałym przedmiotem zainteresowania przyrodoznawców. Godne uwagi jest także występowanie morawickich łupków posidoniowych, wydobywanych w wielu miejscach w przeszłości i w dniu dzisiejszym.

Kultura zajmuje ważne miejsce w życiu miasta. Amatorski teatr zadomowił się tu we wrześniu 1945 r., kiedy powstało Stowarzyszenie Teatralne Petra Bezruča, a już w 1948 roku uzyskał II miejsce w przeglądzie Jiráskův Hronov. Satysfakcjonujące jest, że powstały w 1969 roku zespół teatralny, działa do chwili obecnej. Wydział Kultury Urzędu Miasta Vítkov wraz ze szkołami i kółkami zainteresowań są głównymi organizatorami koncertów i wystaw, które swym znaczeniem dorównują dużo większym ośrodkom kulturalnym.

Szkolnictwo jest podstawą edukacji narodowej. Pierwsze zachowane wiadomości na temat szkolnictwa w mieście pochodzą z końca XVI wieku. Ewangelicy założyli pierwszą szkołę, drewniany budynek z jedną salą lekcyjną, w której uczono czytania i pisania. W 1630 roku została ona zamieniona na szkołę katolicką, a nadzór sprawowało probostwo. W Vítkovie są trzy szkoły podstawowe, szkoła zawodowa, szkoła artystyczna i gimnazjum.

Miasto Vitkov

Vítkov może się pochlubić również starą tradycją miejską. Pierwsza pisemna wzmianka pochodzi z 1301 roku, założony został prawdopodobnie w drugiej połowie XIII wieku jako miasto górnicze (wydobycie złota i srebra. Miasto, wraz z zamkiem Vikštejn i okolicą, kolejno przechodziło w ręce różnych właścicieli. Od połowy XIX wieku miasto było siedzibą sądu rejonowego, posterunku żandarmerii i urzędu skarbowego. W XX wieku rozwój miasta następuje poprzez rozwój przemysłu i stopniowe otwieranie szkół. Dominantą miasta i całego regionu jest neogotycki kościół parafialny Wniebowzięcia P. Marii z lat 1914-18. W 2001 roku odbyły się tutaj wielkie obchody 700-lecia Vítkova.

Powierzchnia: 5505 ha
Liczba dzielnic: 7
Liczba mieszkańców: 6 254
Jelenice 93
Klokočov 536
Nové Těchanovice 92
Podhradí 50
Prostřední Dvůr 86
Lhotka 73
Zálužné 31
Vítkov 5293

 

Wybierz język