Kontakty

Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7

74901 Vítkov

GPS: 49°46'34.413"N
         17°45'5.468"E

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Telefon: +420 556 312 200 
Fax: +420 556 312 255
E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

č.ú.: 9005-1526821/ 0100 
č.ú.: 19-1323821/ 0100

 

Facebook

Najdete nás i na Facebooku

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 13
DNES: 1076
TÝDEN: 3656
CELKEM: 1332108

Povodňový plán ORP Vítkov

Povodňový plán

 

Obsah

Jak se žije zastupitelům

Jak se žije ... informace o projektu

24. – 25. září 2010 proběhla poslední aktivita „Jak se žije zastupitelům …“, která byla součástí projektu „Jak se žije …“.

Protože v České i Polské republice proběhnou ke konci roku komunální volby, byla první část setkání zaměřena především na zhodnocení dosavadní spolupráce a na nastínění výhledu na období příštích čtyř let.

Současní starostové ještě zahájí 27. listopadu 2010 nový projekt „Zvyky a zvyklosti“, který se skládá ze tří aktivit. První z nich je Dílna tradičních řemesel – Vánoce.

Společenský večer zahájil starosta města Ing. Pavel Smolka.

Jak se žije zastupitelům

Pozvání přijal také zástupce poviatu Tarnogórského Artur Maligłowka, který rozvoj spolupráce obou měst podporuje. Sám se již zúčastnil několika setkání a vždy jako aktivní účastník. Nejčastěji jste ho ve Vítkově mohli vidět ve fotbalovém dresu, kde posílil mužstvo Kalet.

Jak se žije zastupitelům
Významnou osobností, která za Město Kalety projekty organizačně připravovala a zaštiťovala, je osoba zástupce starosty a tajemníka Městského úřadu v Kaletách Marcina Paryse.
Jak se žije zastupitelům

Poděkování přijala z rukou starosty města Vítkova také Maria Wiatrek, předsedkyně městského zastupitelstva.

Jak se žije zastupitelům
Mezi oceněnými byl také Marcin Walczak, ředitel Městské knihovny v Kaletách. Ředitel knihovny se aktivně podílel nejen na přípravě, ale také na realizaci a zabezpečení většiny aktivit společných projektů.

Jak se žije zastupitelům
Ředitelka Základní školy v Kaletách Dorota Mańczak. Základní školy připravují mnoho společných aktivit zaměřených na děti ve věku od 6 do 15 let.

Jak se žije zastupitelům
Poděkování pak patřilo především starostovi města Kalet Jozéfu Kalinowskému. Starosta města po celou dobu svého funkčního období plně podporoval rozvoj spolupráce mezi oběma městy. Sám považoval za největší úspěch této spolupráce navázání aktivních kontaktů mezi spolky a zájmovými organizacemi a vzájemné setkávání občanů při nejrůznějších příležitostech.

Jak se žije zastupitelům
Starosta Kalet pak předal děkovné listy představitelům města Vítkova – starostovi města Pavlu Smolkovi a místostarostovi Oldřichu Víchovi. Ocenil jejich podporu všech aktivit, které v rámci spolupráce proběhly.

 

Jak se žije zastupitelům

Jak se žije zastupitelům
Poděkování ředitelce Základní školy v Komenského ulici ve Vítkově Blance Váňové za rozvoj mezinárodní spolupráce především na úrovni škol. Školní projekty umožnily nejen dětem, ale také pedagogickým pracovníkům poznat současnost i tradice v obou zemích.
Setkávat se při nejrůznějších uměleckých a sportovních aktivitách.

Jak se žije zastupitelům

K jedné z nejdelších aktivit v rámci spolupráce patří vzájemné setkávání dechových orchestrů při významných kulturních a společenských událostech obou měst. Za českou stranu je jejich garantem a realizátorem ředitel základní umělecké školy Leoš Váňa.

Jak se žije zastupitelům

Starosta města Kalet poděkoval také zástupcům vítkovských spolků a zájmových sdružení

Jak se žije zastupitelům

Věře Folovské,vedoucí mažoretkové skupiny

Jak se žije zastupitelům

Josefu Jakubcovi, předsedovi TJ Vítkov

Jak se žije zastupitelům

Jiřímu Marešovi, starostovi Sboru dobrovolných hasičů

Jak se žije zastupitelům

Liboru Jozkovi, zástupci MO ČRS

Jak se žije zastupitelům

Janu Jančálkovi, předsedovi šachového oddílu TJ Vítkov

 

Výběr jazyka