Kontakty

Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7

74901 Vítkov

GPS: 49°46'34.413"N
         17°45'5.468"E

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Telefon: +420 556 312 200 
Fax: +420 556 312 255
E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

č.ú.: 9005-1526821/ 0100 
č.ú.: 19-1323821/ 0100

 

Facebook

Najdete nás i na Facebooku

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 8
DNES: 272
TÝDEN: 2852
CELKEM: 1331304

Povodňový plán ORP Vítkov

Povodňový plán

 

Obsah

Nová přátelství - seznamte se, prosím

Nová přátelství

FOND MIKROPROJEKTŮ

 

17. dubna proběhla první aktivita společného česko – slovenského projektu Nová přátelství. Ve Vítkově přivítal starosta města delegaci z partnerského města Vrbové, složené ze zástupců města, škol, církví a spolků. Už ranní setkání na městském úřadě probíhalo v pohodové a neformální atmosféře a k příjemnému začátku přispěl svým vystoupením také Smíšený pěvecký sbor Komenský. Starostové představili svá města a nastínili další vývoj spolupráce. Prostor zůstal také pro navázání osobních kontaktů mezi účastníky jednání. Před obědem byla pro naše hosty připravena prohlídka města, která byla zakončena v novogotickém farním kostele vystoupením Chrámového sboru.

Nová přátelství

Odpolední část programu byla věnována prohlídce okolí Vítkova. Abychom Vrbovčanům co nejvíce přiblížili historii města, začali jsme návštěvou Vikštejna, jehož historie je úzce spjata s historií města. Protože nám počasí přálo, nabídl se nám z rozhledny také krásný výhled do přírodního parku Moravice, na úpravnu vody a Střední školu v Podhradí. Příjemným zpestřením byli také vodáci, kteří ten den „otevírali“ řeku.

Nová přátelství
Další zastávka patřila poutnímu místu Panny Marie ve skále v Klokočůvku. Dojemná pověst jen podtrhla atmosféru místa a chladivý pramen příjemně osvěžil.

Nová přátelství
Z Klokočůvku jsme vyjeli nahoru do Klokočova – Františkova dvora. Návštěva hřebčína je vždy nezapomenutelným zážitkem, a ani tentokrát tomu nebylo jinak. Podrobný výklad o historii i současnosti chovu slezského norika, prohlídka farmy, nabídka dvora v oblasti cestovního ruchu i vyjížďka koněbusem po pastvinách představily Klokočovsko jako jednu z turisticky velmi zajímavých destinací Vítkovska.

Celodenní program jsme zakončili v kulturním domě, kde se opět setkali čeští i slovenští účastníci projektu při kulturním programu, v němž se představilo především Centrum Vítkov a vítkovské základní školy.

Nová přátelství
Bylo to vůbec první setkání občanů obou měst a my věříme, že na něj navážeme mnoha dalšími projekty, které nám umožní ještě lépe poznat obě města a jejich každodenní život.

 

Nová přátelství

V letošním roce proběhnou v rámci tohoto projektu ještě dvě aktivity – Fotografický plenér v měsíci srpnu a na konec roku připravujeme pro občany obou měst vydání společného stolního a nástěnného kalendáře.

Na závěr mi dovolte vyslovit poděkování všem zástupcům spolků, škol, církví a organizací zabývajících se v našem městě volnočasovými aktivitami, bez jejichž pomoci a zájmu by nebylo možno tento projekt zrealizovat. Děkuji ještě jednou vám všem, kteří jste se na zajištění programu podíleli a vytvořili tak pro naše slovenské přátelé nezapomenutelné zážitky, jež si z Vítkova odváželi.

 

Výběr jazyka