Kontakty

Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7

74901 Vítkov

GPS: 49°46'34.413"N
         17°45'5.468"E

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Telefon: +420 556 312 200 
Fax: +420 556 312 255
E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

č.ú.: 9005-1526821/ 0100 
č.ú.: 19-1323821/ 0100

 

Facebook

Najdete nás i na Facebooku

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 8
DNES: 1092
TÝDEN: 3672
CELKEM: 1332124

Povodňový plán ORP Vítkov

Povodňový plán

 

Obsah

Partnerské město Kalety

Kalety
 

 

Základní informace

Kalety leží v powiecie (něco jako naše okresy) tarno-górskim, v rozlehlém údolí řeky Mala Panew, které pozvolna přechází do Nizinie Slaskiej. Nejníže položená města a obce v okolí Kalet mají nadmořskou výšku 200 m n.m. a nejvyšší se nachází ve výšce 295 m n.m.

Mala Panew je přítokem Odry a je dlouhá 132 km.

Celková rozloha území je 7.668 ha. Z této rozlohy 70% zaujímají lesy. Z jehličnatých dřevin převládá borovice a smrk, z listnatých pak dub, buk, bříza a olše.

Dopravní spojení je dobré. Kaletami prochází hlavní železniční tah. Dobré je také autobusové spojení směrem - Czestochowa, Katowice, Tarnowskie Góry …

Dobré dopravní spojení přispívá k rozvoji podnikání i cestovního ruchu.

V okolí Kalet jsou ideální podmínky pro eko a agroturistiku. Dobré služby v této oblasti byly v roce 1997 oceněny druhým místem v soutěži „Zielone lato ´97“.

Oblast Kalet leží uprostřed krásné přírody. Bohatá fauna a flora láká nejen turisty, ale přírodovědce a ochránce přírody. Najdete zde stromy, které mají obvod kmene 4 – 7 metrů a nejstarší z nich má okolo 700 let.

Místní části Kalet

 • Jedrysek
 • Drutarnia
 • Truszczyca
 • Kuczów
 • Miotek
 • Zielona
 • Mokrus

 

Oficiální stránky města Kalety: www.kalety.pl

 

Spolupráce s Vítkovem

První zmínka o začátcích partnerské spolupráce mezi oběmi městy se objevuje ve vítkovské městské kronice v roce 1993.

V rámci „Sdružení obcí Horního Slezska a severní Moravy“ se začala rozvíjet spolupráce města Vítkova s polským městem Kalety. Protože polská strana již dříve projevila zájem o partnerskou spolupráci v oblasti společenského a kulturního života v rámci regionu Horního Slezska, přijala vítkovská radnice s díky pozvání starosty města Kalety na „Turnaj měst“ dne 19. června 1993. Delegace ve složení starostka města paní PaedDr. Stanislava Suková, tajemník pan Karel Vašátko, členové městského zastupitelstva a městské rady paní Ludmila Glubišová, pánové Ing. Břetislav Vašíček a Ing. Jan Jančálek, ředitel Technických služeb Vítkov pan Jiří Piskoř, měla příležitost seznámit se s problémy řízení samosprávy, podnikání a ostatních sfér života města našich severních sousedů. Při schůzce zástupců obou měst, na níž byly domluveny základní směry spolupráce, předali zástupci Vítkova hostitelům symbolické dárky, které věnovali vítkovští podnikatelé, a pozvali je na návštěvu Vítkovska.

Druhá schůzka s představiteli družebního města Kalety se uskutečnila 18. září 1993 ve Vítkově. Polskou stranu zastupovali burmistrz (starosta) Mgr. Józef Brzegula, zástupce burmistrza, ředitel technických služeb a dva členové městské rady. Za Vítkov se setkání zúčastnila starostka, místostarostka, tajemník, pánové Ing. Miroslav Dušek, František Koch, Lubomír Mikolajský za Městské kulturní a informační centrum, Jiří Piskoř za TS Vítkov a Olga Burianová. Hosté si prohlédli město Vítkov a okolí – přehradu Kružberk, vodárnu Podhradí, zříceninu hradu Vikštejna, chov koní v Klokočově, požární zbrojnici, areál TJ a městské památky.

Polští představitelé byli překvapeni krásou okolí, krajiny i samotným městem Vítkovem, zvláště hod-notili vybudovanou infrastrukturu města. Při vzájemných pohovorech se diskutovalo o problémech obou měst. Středem zájmu bylo zdravotnictví, školství, finance, kultura, financování technických slu-žeb, požární ochrany a dalších resortů. Zástupci města byli pozvání na 13. listopad do Kalet k ofi-ciálnímu podpisu dohody o spolupráci mezi městy.

Třetí pracovní schůzky se za Vítkov zúčastnili starostka, místostarostka, tajemník, členové městského zastupitelstva Rudolf Matocha, Ing. Miroslav Dušek, MUDr. Jan Piskoř a Olga Burianová. Po oficiálním uvítání na slavnostním zasedání Městské rady města Kalety byla podepsána smlouva o vzájemné spolupráci mezi městy. Za Vítkov podepsala smlouvu starostka města Vítkova PaedDr. Suková a místostarostka L. Glubišová, za polskou stranu burmistr Brzegula a předseda městské rady dr. Kalinowski. Všichni účastníci se shodli na tom, že spolupráci je nutno dále převést na školy, různé organizace i na jednotlivé rodiny.

Závěrem byl zástupcům Vítkova předán erb města Kalety a pamětní certifikát.


Starostové, kteří se o vzájemnou spolupráci mezi Vítkovem a Kaletami po dobu dvaceti let zasloužili:

NA ČESKÉ STRANĚ

PaedDr. Stanislava Suková
Josef Prusek
Ing. Pavel Smolka

NA POLSKÉ STRANĚ

Józef Bregula
Józef Kalinowski
Maria Rogocz
Józef Kalinowski

mgr Klaudiusz Kandzia


Vedení Městského úřadu v Kaletách

Urząd Miejski w Kaletach - władze miasta:

 • Burmistrz mgr Klaudiusz Kandzia
 • Sekretarz mgr inż. Dariusz Szewczyk
 • Skarbnik mgr Renata Sosnica

 

Rada Miasta:

 • Edward Drabik
 • Robert Gryc
 • Blandyna Kąkol
 • Jan Klimek
 • Grzegorz Krupa
 • Zygmunt Mirowski
 • Irena Nowak
 • Zygfryd Peła
 • Janina Perz
 • Mirosława Potempa
 • Maria Wiatrek
 • Kazimierz Złotosz

 

Pozn.
Burmistrz – starosta
Sekretarz – tajemník
Skarbnik – správce financí (vedoucí finančního odboru)

Výběr jazyka