Obsah

Podhradí

Od roku 1867 byla součástí Lhotky osada Podhradí (do roku 1952 nazývaná Dolní Vikštejn, německy Nieder Wigstein), tvořená pouze několika usedlostmi, byl zde však také hotel, pila, škola, požární zbrojnice, kaplička, obchod a hájenka. První zmínka o Podhradí pochází z roku 1805. V roce 1910 byla pod patronací hraběte Razumovského postavena německou radkovskou obecní radou v Podhradí škola. Po odsunu původních obyvatel bylo v této škole obnoveno vyučování až v roce 1956. Značný nárůst obyvatelstva osada zaznamenala v průběhu stavby úpravny vody - součásti kružberského přivaděče, kdy zde žilo vedle místních obyvatel zhruba 500 zaměstnanců národního podniku Vodotechna, mnozí i s rodinami. V průčelí úpravny postavené podle projektu architekta I. Klimeše je umístěn reliéf Voda od V. Makovského. Po dokončení stavby bylo v nyní nevyužitých budovách zřízeno roku 1964 učiliště ČSAD.

Podhradí

Podle sčítání lidu z 1. prosince 1970 bylo v Podhradí 18 domů s 31 byty a žilo zde 143 obyvatel, k 1. lednu 2000 zde žilo 52 osob.

 

Annino údolí

Papírna v Annině údolí byla založena roku 1866, kdy bylo uděleno vodoprávní povolení ke zřízení hydrocentrály pro výrobu papíru. V roce 1894 přešla továrna do vlastnictví rodiny Razumovských a od roku 1919 nesla název Razumovského továrna na dřevovinu a lepenku, Annino údolí u Vítkova.

Dnes je v Annině údolí soukromá farma zaměřená na chov drůbeže a masného skotu. Nese název Farma Grim.