Obsah

Prostřední Dvůr

Prostřední Dvůr (německy Mittelhof)

Prostřední Dvůr se nachází přibližně 2,5 km východně od Vítkova. První zmínka o něm pochází z roku 1806. Prostřední Dvůr v minulosti sdílel osudy Horní Vsi (německy Oberdorf), jejíž byl osadou podobně jako Nýtek (do roku 1919 nazývaný Šajblov, německy Scheibenhof) a Veselka (do roku 1919 Šnekovec, německy Schneckenhof). K 1. březnu 1950 stálo v Prostředním Dvoře 33 domů a žilo zde 122 obyvatel, podle sčítání lidu z 1. prosince 1970 zde bylo 28 domů a 108 obyvatel. K 1. lednu 2000 v Prostředním Dvoře žilo 83 osob.

Prostřední Dvůr


Veselka

Malá osada spojená s Prostředním Dvorem silnicí. Ta je jedinou spojnicí se silnicí vedoucí na Vítkov nebo na Větřkovice a dále na Opavu. Asfaltová silnice je široká 4 metry, upravovanými příkopami. Silnici lemuje alej bříz, lip, jeřabin a třešní.

Je zde překrásný výhled do údolí Moravice, které je přírodním parkem.


Přírodní zajímavosti

  • Typický lesní potok o délce 1,7 km pramenící ve výběžku lesa severozápadně od Prostředního Dvora. Teče východně od obce Nýtek a vlévá se do bočního ramena Moravice jako její pravostranný přítok.

  • Veselský potok má charakter lesního potoka. Pramení v lese západně od osady Veselka. Do Moravice se vlévá jako její pravostranný přítok. Délka toku je 0,8 km.

  • Okolní louky okolo Veselky s remízy a ojedinělými stromy (plané švestky a plané hrušně). Louky jsou polopřirozené (2x ročně sekané), táhnou se až k malému lesíku při okraji velkého lesa.

  • Lesy tvoří rozsáhlé porosty. Původně zde byly květnaté bučiny, místy suťové lesy (především u Moravice). Skladba lesů se změnila s lesním hospodařením v porostech. Na prudkých svazích u řeky převažují buky s příměsí dalších listnáčů. Rozsáhlé jsou také smrkové lesy s příměsí modřínu, dubu a olše.