Obsah

Partnerské město Kalety

Kalety
 

Základní informace

Kalety leží v powiecie (něco jako naše okresy) tarno-górskim, v rozlehlém údolí řeky Mala Panew, které pozvolna přechází do Nizinie Slaskiej. Nejníže položená města a obce v okolí Kalet mají nadmořskou výšku 200 m n.m. a nejvyšší se nachází ve výšce 295 m n.m.

Mala Panew je přítokem Odry a je dlouhá 132 km.

Celková rozloha území je 7.668 ha. Z této rozlohy 70% zaujímají lesy. Z jehličnatých dřevin převládá borovice a smrk, z listnatých pak dub, buk, bříza a olše.

Dopravní spojení je dobré. Kaletami prochází hlavní železniční tah. Dobré je také autobusové spojení směrem - Czestochowa, Katowice, Tarnowskie Góry …

Dobré dopravní spojení přispívá k rozvoji podnikání i cestovního ruchu.

V okolí Kalet jsou ideální podmínky pro eko a agroturistiku. Dobré služby v této oblasti byly v roce 1997 oceněny druhým místem v soutěži „Zielone lato ´97“.

Oblast Kalet leží uprostřed krásné přírody. Bohatá fauna a flora láká nejen turisty, ale přírodovědce a ochránce přírody. Najdete zde stromy, které mají obvod kmene 4 – 7 metrů a nejstarší z nich má okolo 700 let.

 

Místní části Kalet

 • Jedrysek

 • Drutarnia

 • Truszczyca

 • Kuczów

 • Miotek

 • Zielona

 • Mokrus

 

Oficiální stránky města Kalety: www.kalety.pl

 

Spolupráce s Vítkovem

První zmínka o začátcích partnerské spolupráce mezi oběmi městy se objevuje ve vítkovské městské kronice v roce 1993.

V rámci „Sdružení obcí Horního Slezska a severní Moravy“ se začala rozvíjet spolupráce města Vítkova s polským městem Kalety. Protože polská strana již dříve projevila zájem o partnerskou spolupráci v oblasti společenského a kulturního života v rámci regionu Horního Slezska, přijala vítkovská radnice s díky pozvání starosty města Kalety na „Turnaj měst“ dne 19. června 1993. Delegace ve složení starostka města paní PaedDr. Stanislava Suková, tajemník pan Karel Vašátko, členové městského zastupitelstva a městské rady paní Ludmila Glubišová, pánové Ing. Břetislav Vašíček a Ing. Jan Jančálek, ředitel Technických služeb Vítkov pan Jiří Piskoř, měla příležitost seznámit se s problémy řízení samosprávy, podnikání a ostatních sfér života města našich severních sousedů. Při schůzce zástupců obou měst, na níž byly domluveny základní směry spolupráce, předali zástupci Vítkova hostitelům symbolické dárky, které věnovali vítkovští podnikatelé, a pozvali je na návštěvu Vítkovska.

Druhá schůzka s představiteli družebního města Kalety se uskutečnila 18. září 1993 ve Vítkově. Polskou stranu zastupovali burmistrz (starosta) Mgr. Józef Brzegula, zástupce burmistrza, ředitel technických služeb a dva členové městské rady. Za Vítkov se setkání zúčastnila starostka, místostarostka, tajemník, pánové Ing. Miroslav Dušek, František Koch, Lubomír Mikolajský za Městské kulturní a informační centrum, Jiří Piskoř za TS Vítkov a Olga Burianová. Hosté si prohlédli město Vítkov a okolí – přehradu Kružberk, vodárnu Podhradí, zříceninu hradu Vikštejna, chov koní v Klokočově, požární zbrojnici, areál TJ a městské památky.

Polští představitelé byli překvapeni krásou okolí, krajiny i samotným městem Vítkovem, zvláště hod-notili vybudovanou infrastrukturu města. Při vzájemných pohovorech se diskutovalo o problémech obou měst. Středem zájmu bylo zdravotnictví, školství, finance, kultura, financování technických slu-žeb, požární ochrany a dalších resortů. Zástupci města byli pozvání na 13. listopad do Kalet k ofi-ciálnímu podpisu dohody o spolupráci mezi městy.

Třetí pracovní schůzky se za Vítkov zúčastnili starostka, místostarostka, tajemník, členové městského zastupitelstva Rudolf Matocha, Ing. Miroslav Dušek, MUDr. Jan Piskoř a Olga Burianová. Po oficiálním uvítání na slavnostním zasedání Městské rady města Kalety byla podepsána smlouva o vzájemné spolupráci mezi městy. Za Vítkov podepsala smlouvu starostka města Vítkova PaedDr. Suková a místostarostka L. Glubišová, za polskou stranu burmistr Brzegula a předseda městské rady dr. Kalinowski. Všichni účastníci se shodli na tom, že spolupráci je nutno dále převést na školy, různé organizace i na jednotlivé rodiny.

Závěrem byl zástupcům Vítkova předán erb města Kalety a pamětní certifikát.


Starostové, kteří se o vzájemnou spolupráci mezi Vítkovem a Kaletami po dobu dvaceti let zasloužili:

 

NA ČESKÉ STRANĚ

PaedDr. Stanislava Suková
Josef Prusek
Ing. Pavel Smolka

 

NA POLSKÉ STRANĚ

Józef Bregula
Józef Kalinowski
Maria Rogocz
Józef Kalinowski

mgr Klaudiusz Kandzia


Vedení Městského úřadu v Kaletách

Urząd Miejski w Kaletach - władze miasta:

 • Burmistrz - mgr Klaudiusz Kandzia

 • Sekretarz - mgr inż. Dariusz Szewczyk

 • Skarbnik - mgr Renata Sosnica 

 • Przewodniczący Rady Miejskiej - Eugeniusz Ptak

 

Rada Miasta:

 • inż. Eugeniusz Ptak

 • mgr Janina Perz

 • Brol Michał

 • Drabik Edward

 • Gabryś Adam  

 • Jeż Antoni

 • Krupa Grzegorz

 • Kuder Piotr

 • Mryka Teresa

 • Nowak Irena

 • Potempa Mirosława

 • Rogocz Krzysztof

 • Rupik Alojzy

 • Sendel Ryszard

 • Złotosz Kazimierz

 

Pozn.

Burmistrz – starosta

Sekretarz – tajemník

Skarbnik – správce financí (vedoucí finančního odboru)

Przewodniczący Rady Miejskiej - Předseda městské rady