Obsah

Symboly města

 

Znak města Vítkova

Není známo, kdy město Vítkov dostalo svůj znak. Podle pověsti jej dostalo od Vítka z Kravař, ve skutečnosti se spíše přikláníme k teorii, že jej dostalo od knížat Opavských.

Znak města Vítkova

Popis znaku:

Šít svisle rozpoltěný. V pravém modrém poli je svisle postavený a náustkem vzhůru obrácený černý lovecký roh se zlatým kováním a červenou sňůrou, v levé stříbrné polovině jsou 2 červené, hrotem vzhůru obrácené krokve.


Prapor města

7. května 1996 byl městu udělen prapor.

Prapor města

Popis praporu

List tvoří modré žerďové pole s černou loveckou trubkou náustkem nahoru, se žlutým kováním a červenou šňůrou a bíle vlající pole se dvěma červenými krokvemi. Horní krokev se hrotem na horním okraji listu, obě krokve vycházejí z modrého pole a dolní se dotýká dolního okraje listu.

Poměr stran je 2:3

Autorkou návrhu praporu je Jana Andersová.