Obsah

Odpadové hospodářství

03.10.2022

Významná změna při sběru pneumatik ! 1

Významná změna při sběru pneumatik !

... a snad konec pneumatikám poházeným v přírodě!

Detail

27.07.2022

Kam s nimi… 1

Kam s nimi…

V poslední době se stále častěji setkáváme s nesprávným tříděním odpadů a jejich ukládáním mimo určené prostory. Rádi bychom našim spoluobčanům připomněli některé zásady, které je nutné dodržovat při nakládání s odpady, jež vznikají v domácnostech jednorázově a ve větším množství.

Detail

06.04.2022

DALŠÍ ETAPA OPTIMALIZACE SVOZU ODPADŮ V NAŠEM MĚSTĚ 1

DALŠÍ ETAPA OPTIMALIZACE SVOZU ODPADŮ V NAŠEM MĚSTĚ

Město Vítkov upozorňuje občany, že od 2. května proběhne další etapa zavádění nového systému svozu odpadů nazvaného DOOR TO DOOR.

Detail

29.03.2022

SVOZ BIOODPADU V ROCE 2022 1

SVOZ BIOODPADU V ROCE 2022

Technické služby města Vítkova, p.o. ve středu 30. 3. 2022 zahájí pravidelný svoz biologicky rozložitelných odpadů ze zahrad a z domácností občanů.

Detail

01.03.2022

Provoz sběrného dvora od března 1

Provoz sběrného dvora od března

Technické služby města Vítkova upozorňuji občany na novou provozní dobu sběrného dvora.

Detail

18.01.2022

Sběr textilu, obuvi a hraček 1

Sběr textilu, obuvi a hraček

Jistě jste si všimli, že máme ve Vítkově umístěno 8 kontejnerů, do kterých můžete odevzdat vaše nepotřebné oděvy, boty, hračky, knihy, nádobí, dekorace, zavazadla a mnoho dalšího, co v domácnosti již nevyužijete, ale jiným lidem může ještě dobře posloužit.

Detail

31.08.2021

Kam s ním ... 1

Kam s ním ...

... aneb jak správně třídit odpad. Co kam patří a co zase ne.

Detail

28.07.2021

ZMĚNA SYSTÉMU TŘÍDĚNÍ ODPADŮ 2

ZMĚNA SYSTÉMU TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

Vážení občané, třídění odpadů je smysluplná součást našich životů, kterou každodenně přispíváme k ochraně našeho prostředí. Odpad, který je správně vytříděn, slouží dále jako surovina pro výrobu nových produktů a neskončí bez využití na skládce.

Detail

16.03.2021

Sběrný dvůr Vítkov 1

Sběrný dvůr Vítkov

Pokud vás domácí úklid přivede k nerudovské otázce "kam s ním", obraťte svou pozornost na Sběrný dvůr (SD).

Detail

29.04.2020

Kam s kuchyňskými oleji a tuky 1

Kam s kuchyňskými oleji a tuky

Tímto sdělením chceme oslovit občany Vítkova, aby ve svých domácnostech sbírali použitý kuchyňský olej a tuk.

Detail

29.04.2020

Dobrá zpráva pro všechny, co třídí odpady 1

Dobrá zpráva pro všechny, co třídí odpady

My všichni, co jsme osvojili dobrý návyk, a snažíme se ulehčit přírodě tím, že doma třídíme a následně odděleně ukládáme odpad z domácnosti do různobarevných kontejnerů, si často pokládáme otázku, kam s obaly, které nejsou jednoznačně plastové, skleněné ani papírové.

Detail

05.12.2019

Studie optimalizace systému nakládání s odpady ve Vítkově

Analýza svozu odpadů, návrh optimálního systému nádobového svozu tříděných odpadů a možnosti motivace občanů k třídění odpadů

Detail

16.05.2019

Odměna od EKO-KOMu

Město Vítkov získalo od společnosti EKO-KOM, a.s. odměnu za vytříděný odpad z obalů za období období 1.1. – 31.3.2019.

Detail

16.05.2019

Ceník odpadů ukládaných na sběrný dvůr

Ceník je platný pro poplatníky zapojené do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu ve městě Vítkov a okolní obce.

Detail

16.05.2019

Informace k provozu Sběrného dvora města Vítkova

Sběrný dvůr slouží občanům města Vítkova k odložení velkoobjemového komunálního odpadu, tedy toho, který nevejde do 110 l popelových nádob a 1100 l kontejnerů. Sběrný dvůr je ale především určen pro odložení nebezpečných složek odpadů a dalších odpadů z domácností občanů, které jsou uvedeny na níže uvedeném seznamu.

Detail

19.07.2018

Kompostéry na biologický odpad 1

Kompostéry na biologický odpad

Technické služby města Vítkova získaly dotaci z ministerstva životního prostředí na pořízení 500 ks kompostérů na biologicky rozložitelný odpad o objemu 900 litrů.

Detail

Kalendář svozu odpadů

Kalendář svozu odpadů

Provozní doba sběrného dvora

Technické služby města Vítkova upozorňuji občany na novou provozní dobu sběrného dvora.

Povozní doba od 2. března 2022

STŘEDA 12:00 - 18:00 hod.

SOBOTA 8:00 - 12:00 hod.

Svoz odpadů a nakládání s nimi patří mezi činnosti Technických služeb města Vítkova. 

 

Kontakty: 

Mgr. Petr Franěk, ředitel TS Vítkov, p.o. - 739 032 254

Odpadový hospodář: Jan Prejda - 725 977 839

Vedoucí svozu odpadu: Lumír Jüstel - 739 599 758

Vedoucí skládky Nové Těchanovice: René Kyšák - 733 188 915

www.tsvitkov.cz

tsvitkov@tsvitkov.cz 

Další informace o třídění a recyklaci odpadů naleznete také na stránce www.trideni.czwww.jaktridit.cz