Obsah

Odpadové hospodářství

Svoz odpadů a nakládání s nimi patří mezi činnosti Technických služeb města Vítkova. 

 

Kontakty: 

Mgr. Petr Franěk, ředitel TS Vítkov, p.o. - 739 032 254

Odpadový hospodář: Jan Prejda - 725 977 839

Vedoucí svozu odpadu: Lumír Jüstel - 739 599 758

Vedoucí skládky Nové Těchanovice: René Kyšák - 733 188 915

www.tsvitkov.cz

tsvitkov@tsvitkov.cz 

Další informace o třídění a recyklaci odpadů naleznete také na stránce www.trideni.czwww.jaktridit.cz

 

Zprávy

Svoz objemového odpadu z domácností 1

Svoz objemového odpadu z domácností

Harmonogram svozu - podzim 2021 celý text

Odpadové hospodářství | 30. 9. 2021 | Autor: Jan Dušek
Kam s ním ... 1

Kam s ním ...

... aneb jak správně třídit odpad. Co kam patří a co zase ne. celý text

Odpadové hospodářství | 31. 8. 2021 | Autor: Jan Dušek
Kalendář svozů popelnic se směsným a tříděným komunálním odpadem 2021 1

Kalendář svozů popelnic se směsným a tříděným komunálním odpadem 2021

V září začíná svoz popelnic od rodinných domů systémem DOOR TO DOOR. V rámci tohoto systému dochází od 13. září ke změně četnosti a termínů svozů. celý text

Odpadové hospodářství | 30. 8. 2021 | Autor: Jan Dušek
ZMĚNA SYSTÉMU TŘÍDĚNÍ ODPADŮ 2

ZMĚNA SYSTÉMU TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

Vážení občané, třídění odpadů je smysluplná součást našich životů, kterou každodenně přispíváme k ochraně našeho prostředí. Odpad, který je správně vytříděn, slouží dále jako surovina pro výrobu nových produktů a neskončí bez využití na skládce. celý text

Odpadové hospodářství | 28. 7. 2021 | Autor: Jan Dušek
Sběrný dvůr Vítkov 1

Sběrný dvůr Vítkov

Pokud vás domácí úklid přivede k nerudovské otázce "kam s ním", obraťte svou pozornost na Sběrný dvůr (SD). celý text

Odpadové hospodářství | 16. 3. 2021 | Autor: Jan Dušek
Biologicky rozložitelný odpad z domácností 1

Biologicky rozložitelný odpad z domácností

V případě příznivého počasí plánujeme zahájit sezonu již koncem března s tím, že bychom ve 12. a 13. týdnu přistavili kontejnery určené pouze na ořezané větve stromů a keřů. celý text

Odpadové hospodářství | 16. 3. 2021 | Autor: Jan Dušek
Kalendář svozu odpadů na rok 2021 1

Kalendář svozu odpadů na rok 2021

Harmonogram svozových tras a druhů odpadů, jak jsou sváženy v roce 2021. celý text

Odpadové hospodářství | 16. 3. 2021 | Autor: Jan Dušek
Kam s kuchyňskými oleji a tuky 1

Kam s kuchyňskými oleji a tuky

Tímto sdělením chceme oslovit občany Vítkova, aby ve svých domácnostech sbírali použitý kuchyňský olej a tuk. celý text

Odpadové hospodářství | 29. 4. 2020 | Autor: František Putko
Dobrá zpráva pro všechny, co třídí odpady 1

Dobrá zpráva pro všechny, co třídí odpady

My všichni, co jsme osvojili dobrý návyk, a snažíme se ulehčit přírodě tím, že doma třídíme a následně odděleně ukládáme odpad z domácnosti do různobarevných kontejnerů, si často pokládáme otázku, kam s obaly, které nejsou jednoznačně plastové, skleněné ani papírové. celý text

Odpadové hospodářství | 29. 4. 2020 | Autor: František Putko

Studie optimalizace systému nakládání s odpady ve Vítkově

Analýza svozu odpadů, návrh optimálního systému nádobového svozu tříděných odpadů a možnosti motivace občanů k třídění odpadů celý text

Odpadové hospodářství | 5. 12. 2019 | Autor: Ing. Ingrid Adamusová

Odměna od EKO-KOMu

Město Vítkov získalo od společnosti EKO-KOM, a.s. odměnu za vytříděný odpad z obalů za období období 1.1. – 31.3.2019.
celý text

Odpadové hospodářství | 16. 5. 2019 | Autor: Bc. Jana Martinková

Ceník odpadů ukládaných na sběrný dvůr

Ceník je platný pro poplatníky zapojené do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu ve městě Vítkov a okolní obce. celý text

Odpadové hospodářství | 16. 5. 2019 | Autor: Bc. Jana Martinková

Informace k provozu Sběrného dvora města Vítkova

Sběrný dvůr slouží občanům města Vítkova k odložení velkoobjemového komunálního odpadu, tedy toho, který nevejde do 110 l popelových nádob a 1100 l kontejnerů. Sběrný dvůr je ale především určen pro odložení nebezpečných složek odpadů a dalších odpadů z domácností občanů, které jsou uvedeny na níže uvedeném seznamu. celý text

Odpadové hospodářství | 16. 5. 2019 | Autor: Bc. Jana Martinková
Kompostéry na biologický odpad 1

Kompostéry na biologický odpad

Technické služby města Vítkova získaly dotaci z ministerstva životního prostředí na pořízení 500 ks kompostérů na biologicky rozložitelný odpad o objemu 900 litrů. celý text

Odpadové hospodářství | 19. 7. 2018 | Autor: Bc. Jana Martinková
Sběr použitého textilu, obuvi a hraček 1

Sběr použitého textilu, obuvi a hraček

Město Vítkov má uzavřenou smlouvu s firmou TEXTILECO na bezplatný sběr oděvů, obuvi a HRAČEK prostřednictvím kontejnerů umístěných na stanovených místech. celý text

Odpadové hospodářství | 3. 4. 2018 | Autor: František Putko
Separovaný odpad 1

Separovaný odpad

Stanoviště kontejnerů na sklo, plast, papír a komunální odpad celý text

Odpadové hospodářství | 3. 4. 2018 | Autor: František Putko
Zpracování a svoz biologicky rozložitelného odpadu 1

Zpracování a svoz biologicky rozložitelného odpadu

Rozmístění kontejnerů na svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů celý text

Odpadové hospodářství | 3. 4. 2018 | Autor: František Putko
Zvýhodněná nabídka svozu odpadu pro občany Vítkova a místních částí 1

Zvýhodněná nabídka svozu odpadu pro občany Vítkova a místních částí

Technické služby města Vítkov, p.o. nabízí občanům Vítkova a místních částí zvýhodněné ceny za odvoz objemného odpadu z domácností. celý text

Odpadové hospodářství | 3. 4. 2018 | Autor: František Putko
RITSCHNY kovošrot a sběrné suroviny, s.r.o. 1

RITSCHNY kovošrot a sběrné suroviny, s.r.o.

Provozovna Vítkov celý text

Odpadové hospodářství | 3. 4. 2018 | Autor: František Putko