Obsah

Odpadové hospodářství

Zprávy

Svoz odpadu o svátcích 1

Svoz odpadu o svátcích

Ve svátek 28.9.2020 bude proveden svoz komunálního odpadu dle harmonogramu beze změn.
Ve svátek 28.10.2020 bude proveden svoz bio odpadu (hnědé nádoby na bio) dle harmonogramu beze změn.

celý text

Odpadové hospodářství | 16. 9. 2020 | Autor: Jan Dušek
Sběr nebezpečného odpadu 1

Sběr nebezpečného odpadu

Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v místních částech města Vítkov
celý text

Odpadové hospodářství | 16. 9. 2020 | Autor: František Putko
Svoz objemového odpadu - říjen 2020 1

Svoz objemového odpadu - říjen 2020

Harmonogram svozu objemového odpadu z domácností v místních částech - podzim 2020 celý text

Odpadové hospodářství | 16. 9. 2020 | Autor: František Putko
Kam s kuchyňskými oleji a tuky 1

Kam s kuchyňskými oleji a tuky

Tímto sdělením chceme oslovit občany Vítkova, aby ve svých domácnostech sbírali použitý kuchyňský olej a tuk. celý text

Odpadové hospodářství | 29. 4. 2020 | Autor: František Putko
Dobrá zpráva pro všechny, co třídí odpady 1

Dobrá zpráva pro všechny, co třídí odpady

My všichni, co jsme osvojili dobrý návyk, a snažíme se ulehčit přírodě tím, že doma třídíme a následně odděleně ukládáme odpad z domácnosti do různobarevných kontejnerů, si často pokládáme otázku, kam s obaly, které nejsou jednoznačně plastové, skleněné ani papírové. celý text

Odpadové hospodářství | 29. 4. 2020 | Autor: František Putko
Rozmístění kontejnerů na bioodpad 1

Rozmístění kontejnerů na bioodpad

Rozmístění kontejnerů na svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) od 20.4.2020
celý text

Odpadové hospodářství | 20. 4. 2020 | Autor: Bc. Jana Martinková
Sběrný dvůr bude opět otevřen! 1

Sběrný dvůr bude opět otevřen!

Technické služby oznamují, že od soboty 4. dubna bude opět otevřen sběrný dvůr a to pravidelně každou středu od 12 do 18 hodin a v soboty od 8 do 12 hodin celý text

Odpadové hospodářství | 3. 4. 2020 | Autor: Bc. Jana Martinková

Studie optimalizace systému nakládání s odpady ve Vítkově

Analýza svozu odpadů, návrh optimálního systému nádobového svozu tříděných odpadů a možnosti motivace občanů k třídění odpadů celý text

Odpadové hospodářství | 5. 12. 2019 | Autor: Ing. Ingrid Adamusová

Odměna od EKO-KOMu

Město Vítkov získalo od společnosti EKO-KOM, a.s. odměnu za vytříděný odpad z obalů za období období 1.1. – 31.3.2019.
celý text

Odpadové hospodářství | 16. 5. 2019 | Autor: Bc. Jana Martinková

Ceník odpadů ukládaných na sběrný dvůr

Ceník je platný pro poplatníky zapojené do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu ve městě Vítkov a okolní obce. celý text

Odpadové hospodářství | 16. 5. 2019 | Autor: Bc. Jana Martinková

Informace k provozu Sběrného dvora města Vítkova

Sběrný dvůr slouží občanům města Vítkova k odložení velkoobjemového komunálního odpadu, tedy toho, který nevejde do 110 l popelových nádob a 1100 l kontejnerů. Sběrný dvůr je ale především určen pro odložení nebezpečných složek odpadů a dalších odpadů z domácností občanů, které jsou uvedeny na níže uvedeném seznamu. celý text

Odpadové hospodářství | 16. 5. 2019 | Autor: Bc. Jana Martinková
Změna svozu odpadu v Jelenicích 1

Změna svozu odpadu v Jelenicích

Technické služby města Vítkova upozorňují občany obce Jelenice na změnu svozového dne komunálního odpadu, a to z pátku na čtvrtek. celý text

ostatní | 17. 8. 2018 | Autor: Bc. Jana Martinková
Kompostéry na biologický odpad 1

Kompostéry na biologický odpad

Technické služby města Vítkova získaly dotaci z ministerstva životního prostředí na pořízení 500 ks kompostérů na biologicky rozložitelný odpad o objemu 900 litrů. celý text

Odpadové hospodářství | 19. 7. 2018 | Autor: Bc. Jana Martinková
Sběr použitého textilu, obuvi a hraček 1

Sběr použitého textilu, obuvi a hraček

Město Vítkov má uzavřenou smlouvu s firmou TEXTILECO na bezplatný sběr oděvů, obuvi a HRAČEK prostřednictvím kontejnerů umístěných na stanovených místech. celý text

Odpadové hospodářství | 3. 4. 2018 | Autor: František Putko
Separovaný odpad 1

Separovaný odpad

Stanoviště kontejnerů na sklo, plast, papír a komunální odpad celý text

Odpadové hospodářství | 3. 4. 2018 | Autor: František Putko
Zpracování a svoz biologicky rozložitelného odpadu 1

Zpracování a svoz biologicky rozložitelného odpadu

Rozmístění kontejnerů na svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů celý text

Odpadové hospodářství | 3. 4. 2018 | Autor: František Putko
Sběrný dvůr 1

Sběrný dvůr

Informace k provozu Sběrného dvora města Vítkova celý text

Odpadové hospodářství | 3. 4. 2018 | Autor: František Putko
Zvýhodněná nabídka svozu odpadu pro občany Vítkova a místních částí 1

Zvýhodněná nabídka svozu odpadu pro občany Vítkova a místních částí

Technické služby města Vítkov, p.o. nabízí občanům Vítkova a místních částí zvýhodněné ceny za odvoz objemného odpadu z domácností. celý text

Odpadové hospodářství | 3. 4. 2018 | Autor: František Putko
Svoz odpadu 1

Svoz odpadu

Svozové dny celý text

Odpadové hospodářství | 3. 4. 2018 | Autor: František Putko
Provozní doby 1

Provozní doby

Sběrný dvůr - skládka v Nových Těchanovicích + kompostárna celý text

Odpadové hospodářství | 3. 4. 2018 | Autor: František Putko
RITSCHNY kovošrot a sběrné suroviny, s.r.o. 1

RITSCHNY kovošrot a sběrné suroviny, s.r.o.

Provozovna Vítkov celý text

Odpadové hospodářství | 3. 4. 2018 | Autor: František Putko