Obsah

Odpadové hospodářství

28.03.2023

Mimořádný svoz ořezů ze stromů a keřů v Klokočově 1

Mimořádný svoz ořezů ze stromů a keřů v Klokočově

V sobotu 1.4.2023 v době od 8:00 do 11:00 hodin bude v Klokočově u sokolovny přistaven kontejner na větve z ořezu stromů a keřů.

Detail

16.03.2023

Pravidla pro svoz bioodpadu ve městě Vítkově 1

Pravidla pro svoz bioodpadu ve městě Vítkově

Svoz bioodpadu v roce 2023

Detail

27.02.2023

Změna provozní doby SD Vítkov 1

Sběrný dvůr bude mít delší otevírací dobu!

Před rokem bylo pro občany města zřízeno veřejné sběrné místo naproti sběrnému dvoru v Průmyslové ulici. Původní záměr, který měl umožnit občanům neomezený přístup k nádobám na veškerý tříděný odpad, se minul účinkem. 

Detail

06.02.2023

Svoz použitého textilu 2

Svoz použitého textilu

Svoz textilu zajišťuje ve Vítkově společností TextilEco, která má za cíl chránit životní prostředí a přistupovat k oděvům ekologicky. Jedním z nástrojů, které dobře znáte, jsou sběrné boxy. Do nich můžete vkládat oděvy, boty, hračky a mnohé další, co v domácnosti již nenachází využití.

Detail

25.01.2023

Třídění odpadu

Není papír jako papír aneb jak na třídění papíru

Úvodem chci připomenout, že máme za sebou rok, během kterého jsme začali třídit a svážet odpad novým systémem pod názvem DOOR TO DOOR.

Detail

03.10.2022

Významná změna při sběru pneumatik ! 1

Významná změna při sběru pneumatik !

... a snad konec pneumatikám poházeným v přírodě!

Detail

27.07.2022

Kam s nimi… 1

Kam s nimi…

V poslední době se stále častěji setkáváme s nesprávným tříděním odpadů a jejich ukládáním mimo určené prostory. Rádi bychom našim spoluobčanům připomněli některé zásady, které je nutné dodržovat při nakládání s odpady, jež vznikají v domácnostech jednorázově a ve větším množství.

Detail

06.04.2022

DALŠÍ ETAPA OPTIMALIZACE SVOZU ODPADŮ V NAŠEM MĚSTĚ 1

DALŠÍ ETAPA OPTIMALIZACE SVOZU ODPADŮ V NAŠEM MĚSTĚ

Město Vítkov upozorňuje občany, že od 2. května proběhne další etapa zavádění nového systému svozu odpadů nazvaného DOOR TO DOOR.

Detail

18.01.2022

Sběr textilu, obuvi a hraček 1

Sběr textilu, obuvi a hraček

Jistě jste si všimli, že máme ve Vítkově umístěno 8 kontejnerů, do kterých můžete odevzdat vaše nepotřebné oděvy, boty, hračky, knihy, nádobí, dekorace, zavazadla a mnoho dalšího, co v domácnosti již nevyužijete, ale jiným lidem může ještě dobře posloužit.

Detail

31.08.2021

Kam s ním ... 1

Kam s ním ...

... aneb jak správně třídit odpad. Co kam patří a co zase ne.

Detail

28.07.2021

ZMĚNA SYSTÉMU TŘÍDĚNÍ ODPADŮ 2

ZMĚNA SYSTÉMU TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

Vážení občané, třídění odpadů je smysluplná součást našich životů, kterou každodenně přispíváme k ochraně našeho prostředí. Odpad, který je správně vytříděn, slouží dále jako surovina pro výrobu nových produktů a neskončí bez využití na skládce.

Detail

16.03.2021

Sběrný dvůr Vítkov 1

Sběrný dvůr Vítkov

Pokud vás domácí úklid přivede k nerudovské otázce "kam s ním", obraťte svou pozornost na Sběrný dvůr (SD).

Detail

29.04.2020

Kam s kuchyňskými oleji a tuky 1

Kam s kuchyňskými oleji a tuky

Tímto sdělením chceme oslovit občany Vítkova, aby ve svých domácnostech sbírali použitý kuchyňský olej a tuk.

Detail

29.04.2020

Dobrá zpráva pro všechny, co třídí odpady 1

Dobrá zpráva pro všechny, co třídí odpady

My všichni, co jsme osvojili dobrý návyk, a snažíme se ulehčit přírodě tím, že doma třídíme a následně odděleně ukládáme odpad z domácnosti do různobarevných kontejnerů, si často pokládáme otázku, kam s obaly, které nejsou jednoznačně plastové, skleněné ani papírové.

Detail

05.12.2019

Studie optimalizace systému nakládání s odpady ve Vítkově

Analýza svozu odpadů, návrh optimálního systému nádobového svozu tříděných odpadů a možnosti motivace občanů k třídění odpadů

Detail

16.05.2019

Odměna od EKO-KOMu

Město Vítkov získalo od společnosti EKO-KOM, a.s. odměnu za vytříděný odpad z obalů za období období 1.1. – 31.3.2019.

Detail

16.05.2019

Ceník odpadů ukládaných na sběrný dvůr

Ceník je platný pro poplatníky zapojené do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu ve městě Vítkov a okolní obce.

Detail

16.05.2019

Informace k provozu Sběrného dvora města Vítkova

Sběrný dvůr slouží občanům města Vítkova k odložení velkoobjemového komunálního odpadu, tedy toho, který nevejde do 110 l popelových nádob a 1100 l kontejnerů. Sběrný dvůr je ale především určen pro odložení nebezpečných složek odpadů a dalších odpadů z domácností občanů, které jsou uvedeny na níže uvedeném seznamu.

Detail

19.07.2018

Kompostéry na biologický odpad 1

Kompostéry na biologický odpad

Technické služby města Vítkova získaly dotaci z ministerstva životního prostředí na pořízení 500 ks kompostérů na biologicky rozložitelný odpad o objemu 900 litrů.

Detail

Kalendář svozu odpadů

Odpady 1. pololetí 2023

Svoz odpadů a nakládání s nimi patří mezi činnosti Technických služeb města Vítkova. 

 

Kontakty: 

Mgr. Petr Franěk, ředitel TS Vítkov, p.o. - 739 032 254

Odpadový hospodář: Jan Prejda - 725 977 839

Vedoucí svozu odpadu: Lumír Jüstel - 739 599 758

Vedoucí skládky Nové Těchanovice: René Kyšák - 733 188 915

www.tsvitkov.cz

tsvitkov@tsvitkov.cz 

Další informace o třídění a recyklaci odpadů naleznete také na stránce www.trideni.czwww.jaktridit.cz