Obsah

Odpadové hospodářství

Zprávy

Úprava provozní doby sběrného dvora 1

Úprava provozní doby sběrného dvora

V termínu od 20. listopadu 2020 do 28. února 2021 bude sběrný dvůr otevřen pouze v sobotu. celý text

Odpadové hospodářství | 14. 10. 2020 | Autor: Bc. Jana Martinková
Kam s kuchyňskými oleji a tuky 1

Kam s kuchyňskými oleji a tuky

Tímto sdělením chceme oslovit občany Vítkova, aby ve svých domácnostech sbírali použitý kuchyňský olej a tuk. celý text

Odpadové hospodářství | 29. 4. 2020 | Autor: František Putko
Dobrá zpráva pro všechny, co třídí odpady 1

Dobrá zpráva pro všechny, co třídí odpady

My všichni, co jsme osvojili dobrý návyk, a snažíme se ulehčit přírodě tím, že doma třídíme a následně odděleně ukládáme odpad z domácnosti do různobarevných kontejnerů, si často pokládáme otázku, kam s obaly, které nejsou jednoznačně plastové, skleněné ani papírové. celý text

Odpadové hospodářství | 29. 4. 2020 | Autor: František Putko
Rozmístění kontejnerů na bioodpad 1

Rozmístění kontejnerů na bioodpad

Rozmístění kontejnerů na svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) od 20.4.2020
celý text

Odpadové hospodářství | 20. 4. 2020 | Autor: Bc. Jana Martinková

Studie optimalizace systému nakládání s odpady ve Vítkově

Analýza svozu odpadů, návrh optimálního systému nádobového svozu tříděných odpadů a možnosti motivace občanů k třídění odpadů celý text

Odpadové hospodářství | 5. 12. 2019 | Autor: Ing. Ingrid Adamusová

Odměna od EKO-KOMu

Město Vítkov získalo od společnosti EKO-KOM, a.s. odměnu za vytříděný odpad z obalů za období období 1.1. – 31.3.2019.
celý text

Odpadové hospodářství | 16. 5. 2019 | Autor: Bc. Jana Martinková

Ceník odpadů ukládaných na sběrný dvůr

Ceník je platný pro poplatníky zapojené do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu ve městě Vítkov a okolní obce. celý text

Odpadové hospodářství | 16. 5. 2019 | Autor: Bc. Jana Martinková

Informace k provozu Sběrného dvora města Vítkova

Sběrný dvůr slouží občanům města Vítkova k odložení velkoobjemového komunálního odpadu, tedy toho, který nevejde do 110 l popelových nádob a 1100 l kontejnerů. Sběrný dvůr je ale především určen pro odložení nebezpečných složek odpadů a dalších odpadů z domácností občanů, které jsou uvedeny na níže uvedeném seznamu. celý text

Odpadové hospodářství | 16. 5. 2019 | Autor: Bc. Jana Martinková
Změna svozu odpadu v Jelenicích 1

Změna svozu odpadu v Jelenicích

Technické služby města Vítkova upozorňují občany obce Jelenice na změnu svozového dne komunálního odpadu, a to z pátku na čtvrtek. celý text

ostatní | 17. 8. 2018 | Autor: Bc. Jana Martinková
Kompostéry na biologický odpad 1

Kompostéry na biologický odpad

Technické služby města Vítkova získaly dotaci z ministerstva životního prostředí na pořízení 500 ks kompostérů na biologicky rozložitelný odpad o objemu 900 litrů. celý text

Odpadové hospodářství | 19. 7. 2018 | Autor: Bc. Jana Martinková
Sběr použitého textilu, obuvi a hraček 1

Sběr použitého textilu, obuvi a hraček

Město Vítkov má uzavřenou smlouvu s firmou TEXTILECO na bezplatný sběr oděvů, obuvi a HRAČEK prostřednictvím kontejnerů umístěných na stanovených místech. celý text

Odpadové hospodářství | 3. 4. 2018 | Autor: František Putko
Separovaný odpad 1

Separovaný odpad

Stanoviště kontejnerů na sklo, plast, papír a komunální odpad celý text

Odpadové hospodářství | 3. 4. 2018 | Autor: František Putko
Zpracování a svoz biologicky rozložitelného odpadu 1

Zpracování a svoz biologicky rozložitelného odpadu

Rozmístění kontejnerů na svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů celý text

Odpadové hospodářství | 3. 4. 2018 | Autor: František Putko
Sběrný dvůr 1

Sběrný dvůr

Informace k provozu Sběrného dvora města Vítkova celý text

Odpadové hospodářství | 3. 4. 2018 | Autor: František Putko
Zvýhodněná nabídka svozu odpadu pro občany Vítkova a místních částí 1

Zvýhodněná nabídka svozu odpadu pro občany Vítkova a místních částí

Technické služby města Vítkov, p.o. nabízí občanům Vítkova a místních částí zvýhodněné ceny za odvoz objemného odpadu z domácností. celý text

Odpadové hospodářství | 3. 4. 2018 | Autor: František Putko
Svoz odpadu 1

Svoz odpadu

Svozové dny celý text

Odpadové hospodářství | 3. 4. 2018 | Autor: František Putko
Provozní doby 1

Provozní doby

Sběrný dvůr - skládka v Nových Těchanovicích + kompostárna celý text

Odpadové hospodářství | 3. 4. 2018 | Autor: František Putko
RITSCHNY kovošrot a sběrné suroviny, s.r.o. 1

RITSCHNY kovošrot a sběrné suroviny, s.r.o.

Provozovna Vítkov celý text

Odpadové hospodářství | 3. 4. 2018 | Autor: František Putko