Obsah

Odpadové hospodářství města Vítkova

Zprávy

Třídění odpadu

Není papír jako papír aneb jak na třídění papíru

Úvodem chci připomenout, že máme za sebou rok, během kterého jsme začali třídit a svážet odpad novým systémem pod názvem DOOR TO DOOR. celý text

Odpadové hospodářství | 25. 1. 2023 | Autor: Jan Dušek
Významná změna při sběru pneumatik ! 1

Významná změna při sběru pneumatik !

... a snad konec pneumatikám poházeným v přírodě! celý text

Odpadové hospodářství | 3. 10. 2022 | Autor: Jan Dušek
Kam s nimi… 1

Kam s nimi…

V poslední době se stále častěji setkáváme s nesprávným tříděním odpadů a jejich ukládáním mimo určené prostory. Rádi bychom našim spoluobčanům připomněli některé zásady, které je nutné dodržovat při nakládání s odpady, jež vznikají v domácnostech jednorázově a ve větším množství. celý text

ostatní | 27. 7. 2022 | Autor: Jan Dušek
DALŠÍ ETAPA OPTIMALIZACE SVOZU ODPADŮ V NAŠEM MĚSTĚ 1

DALŠÍ ETAPA OPTIMALIZACE SVOZU ODPADŮ V NAŠEM MĚSTĚ

Město Vítkov upozorňuje občany, že od 2. května proběhne další etapa zavádění nového systému svozu odpadů nazvaného DOOR TO DOOR. celý text

Odpadové hospodářství | 6. 4. 2022 | Autor: Jan Dušek
SVOZ BIOODPADU V ROCE 2022 1

SVOZ BIOODPADU V ROCE 2022

Technické služby města Vítkova, p.o. ve středu 30. 3. 2022 zahájí pravidelný svoz biologicky rozložitelných odpadů ze zahrad a z domácností občanů. celý text

Odpadové hospodářství | 29. 3. 2022 | Autor: Jan Dušek
Provoz sběrného dvora od března 1

Provoz sběrného dvora od března

Technické služby města Vítkova upozorňuji občany na novou provozní dobu sběrného dvora. celý text

Odpadové hospodářství | 1. 3. 2022 | Autor: Jan Dušek
Sběr textilu, obuvi a hraček 1

Sběr textilu, obuvi a hraček

Jistě jste si všimli, že máme ve Vítkově umístěno 8 kontejnerů, do kterých můžete odevzdat vaše nepotřebné oděvy, boty, hračky, knihy, nádobí, dekorace, zavazadla a mnoho dalšího, co v domácnosti již nevyužijete, ale jiným lidem může ještě dobře posloužit. celý text

Odpadové hospodářství | 18. 1. 2022 | Autor: František Putko
Kam s ním ... 1

Kam s ním ...

... aneb jak správně třídit odpad. Co kam patří a co zase ne. celý text

Odpadové hospodářství | 31. 8. 2021 | Autor: Jan Dušek
ZMĚNA SYSTÉMU TŘÍDĚNÍ ODPADŮ 2

ZMĚNA SYSTÉMU TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

Vážení občané, třídění odpadů je smysluplná součást našich životů, kterou každodenně přispíváme k ochraně našeho prostředí. Odpad, který je správně vytříděn, slouží dále jako surovina pro výrobu nových produktů a neskončí bez využití na skládce. celý text

Odpadové hospodářství | 28. 7. 2021 | Autor: Jan Dušek
Sběrný dvůr Vítkov 1

Sběrný dvůr Vítkov

Pokud vás domácí úklid přivede k nerudovské otázce "kam s ním", obraťte svou pozornost na Sběrný dvůr (SD). celý text

Odpadové hospodářství | 16. 3. 2021 | Autor: Jan Dušek
Kam s kuchyňskými oleji a tuky 1

Kam s kuchyňskými oleji a tuky

Tímto sdělením chceme oslovit občany Vítkova, aby ve svých domácnostech sbírali použitý kuchyňský olej a tuk. celý text

Odpadové hospodářství | 29. 4. 2020 | Autor: František Putko
Dobrá zpráva pro všechny, co třídí odpady 1

Dobrá zpráva pro všechny, co třídí odpady

My všichni, co jsme osvojili dobrý návyk, a snažíme se ulehčit přírodě tím, že doma třídíme a následně odděleně ukládáme odpad z domácnosti do různobarevných kontejnerů, si často pokládáme otázku, kam s obaly, které nejsou jednoznačně plastové, skleněné ani papírové. celý text

Odpadové hospodářství | 29. 4. 2020 | Autor: František Putko

Studie optimalizace systému nakládání s odpady ve Vítkově

Analýza svozu odpadů, návrh optimálního systému nádobového svozu tříděných odpadů a možnosti motivace občanů k třídění odpadů celý text

Odpadové hospodářství | 5. 12. 2019 | Autor: Ing. Ingrid Adamusová

Odměna od EKO-KOMu

Město Vítkov získalo od společnosti EKO-KOM, a.s. odměnu za vytříděný odpad z obalů za období období 1.1. – 31.3.2019.
celý text

Odpadové hospodářství | 16. 5. 2019 | Autor:

Ceník odpadů ukládaných na sběrný dvůr

Ceník je platný pro poplatníky zapojené do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu ve městě Vítkov a okolní obce. celý text

Odpadové hospodářství | 16. 5. 2019 | Autor:

Informace k provozu Sběrného dvora města Vítkova

Sběrný dvůr slouží občanům města Vítkova k odložení velkoobjemového komunálního odpadu, tedy toho, který nevejde do 110 l popelových nádob a 1100 l kontejnerů. Sběrný dvůr je ale především určen pro odložení nebezpečných složek odpadů a dalších odpadů z domácností občanů, které jsou uvedeny na níže uvedeném seznamu. celý text

Odpadové hospodářství | 16. 5. 2019 | Autor:
Kompostéry na biologický odpad 1

Kompostéry na biologický odpad

Technické služby města Vítkova získaly dotaci z ministerstva životního prostředí na pořízení 500 ks kompostérů na biologicky rozložitelný odpad o objemu 900 litrů. celý text

Odpadové hospodářství | 19. 7. 2018 | Autor:
Sběr použitého textilu, obuvi a hraček 1

Sběr použitého textilu, obuvi a hraček

Město Vítkov má uzavřenou smlouvu s firmou TEXTILECO na bezplatný sběr oděvů, obuvi a HRAČEK prostřednictvím kontejnerů umístěných na stanovených místech. celý text

Odpadové hospodářství | 3. 4. 2018 | Autor: František Putko
Separovaný odpad 1

Separovaný odpad

Stanoviště kontejnerů na sklo, plast, papír a komunální odpad celý text

Odpadové hospodářství | 3. 4. 2018 | Autor: František Putko
Zpracování a svoz biologicky rozložitelného odpadu 1

Zpracování a svoz biologicky rozložitelného odpadu

Rozmístění kontejnerů na svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů celý text

Odpadové hospodářství | 3. 4. 2018 | Autor: František Putko
Zvýhodněná nabídka svozu odpadu pro občany Vítkova a místních částí 1

Zvýhodněná nabídka svozu odpadu pro občany Vítkova a místních částí

Technické služby města Vítkov, p.o. nabízí občanům Vítkova a místních částí zvýhodněné ceny za odvoz objemného odpadu z domácností. celý text

Odpadové hospodářství | 3. 4. 2018 | Autor: František Putko
RITSCHNY kovošrot a sběrné suroviny, s.r.o. 1

RITSCHNY kovošrot a sběrné suroviny, s.r.o.

Provozovna Vítkov celý text

Odpadové hospodářství | 3. 4. 2018 | Autor: František Putko