Obsah

DALŠÍ ETAPA OPTIMALIZACE SVOZU ODPADŮ V NAŠEM MĚSTĚ

Typ: Odpadové hospodářství
DALŠÍ ETAPA OPTIMALIZACE SVOZU ODPADŮ V NAŠEM MĚSTĚ 1 Město Vítkov upozorňuje občany, že od 2. května proběhne další etapa zavádění nového systému svozu odpadů nazvaného DOOR TO DOOR.

V této etapě budou zaevidovány popelnice, které používáte k odkládání směsného komunálního odpadu. Evidence bude probíhat následovně:

pracovníci TS Vítkov budou vybavovat popelnice čipem, který bude následně aktivován, a popelnice se tímto zaeviduje do systému DOOR TO DOOR.

Pro přehlednost bude popelnice označena žlutou nálepkou se znakem Vítkova  (viz obrázek).

RFID
Jako přípravná část proběhne v měsíci dubnu kontrola a zaevidování popelnic na BIO. Z důvodu předpokládané velké časové náročnosti této evidence žádáme občany o spolupráci. V určených dnech přistaví před dům všechny své popelnice na směsný komunální odpad, které chtějí v budoucnu používat, a ponechají je přístupné v době od 6:00 do 18:00 hodin. Bližší informace o termínech a průběhu čipování budou v předstihu zveřejněny na webových stránkách města, technických služeb a v hlášení městského rozhlasu. Na závěr chceme upozornit občany, že po ukončení této etapy se budou svážet pouze popelnice zaevidované v systému.

 

V případě dotazů se obracejte na kontaktní osoby:

Mgr. Petr Franěk, tel: 739 032 254

Lumír Jüstel, tel: 739 599 758


Vytvořeno: 6. 4. 2022
Poslední aktualizace: 6. 4. 2022 16:54