Obsah

Informace k provozu Sběrného dvora města Vítkova

Typ: Odpadové hospodářství
Sběrný dvůr slouží občanům města Vítkova k odložení velkoobjemového komunálního odpadu, tedy toho, který nevejde do 110 l popelových nádob a 1100 l kontejnerů. Sběrný dvůr je ale především určen pro odložení nebezpečných složek odpadů a dalších odpadů z domácností občanů, které jsou uvedeny na níže uvedeném seznamu.

U ostatních odpadů charakteru stavební sutě, frakce cihel, betonu a jiných stavebních materiálů se na sběrný dvůr od občanů přijímá pouze drobné množství (cca do 1 tuny). Pokud se jedná o větší množství, pak je možné odložit tento odpad přímo na skládku v Nových Těchanovicích. Soustředěný odpad ze sběrného dvora se předává k dalšímu zpracování na recyklaci nebo k ekologické likvidaci oprávněnou osobou. Odpad, který občané odloží do sběrného dvora, nijak nezatíží ani neznečistí životní prostředí!  Podle vyhlášky č. 321/2014 Sb. k zákonu o odpadech, která určuje rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů je možné na sběrném dvoře odložit také kovový odpad a biologicky rozložitelný odpad. Biologicky rozložitelný odpad, zejména větve z ořezu stromů mohou občané odložit také přímo na kompostárnu na skládce v Nových Těchanovicích od pondělí do pátku v době od 7 do 14 30 hodin.

Trvalý pobyt ve Vítkově musí být prokázán občanským průkazem nebo jiným dokladem s fotkou. 

 

Provozní doba sběrného dvora od 15. 3. 2019  

středa                   12:00 – 18:00

sobota                  08:00 – 12:00

 

Informace ke sběrnému dvoru je možné získat: 

  • Ing. Vrchovecký – odpadový hospodář TS, tel. 734 654 514     

  • p. Chlachula  –  obsluha SD, tel. 733 180 919

  • www.tsvitkov.cz

 


Vytvořeno: 16. 5. 2019
Poslední aktualizace: 4. 1. 2022 11:20