Obsah

Kam s ním ...

Typ: Odpadové hospodářství
Kam s ním ... 1... aneb jak správně třídit odpad. Co kam patří a co zase ne.

PLAST, NÁPOJOVÝ KARTON A KOVY

PATŘÍ SEM:

plastové obaly, sáčky, kelímky a jiné plasty, folie, sešlápnuté PET  láhve, nápojové  kartony, plechovky  a drobný kovový odpad z  domácnosti    

NEPATŘÍ:

obaly od barev, tmelů a nebezpečných látek, podlahové krytiny, novodurové trubky, domácí spotřebiče  a jiná vysložilá zařízení nebo jeho částí

 

KE SBĚRU TĚCHTO ODPADŮ SLOUŽÍ  SBĚRNÉ DVORY !

Plasty  Plasty  Plasty

 

SKLO

PATŘÍ SEM:

číré i barevné lahvové sklo, sleněné obaly od potravin a  kosmetiky, tabulové sklo

NEPATŘÍ:

keramika, porcelán, varné sklo, auosklo, zrcadla a pokovené sklo, žárovky, zářivky, sklo s drátěnou mřížkou 

SKLO MŮŽETE ODKLÁDAT I NEMYTÉ,VÍČKA  A ZÁTKY TAKÉ NEVADÍ 

    ZÁLOHOVANÉ SKLO VRAŤTE ZPĚT DO OBCHODU !

Sklo   Sklo

 

 

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

PATŘÍ SEM:

zbytky potravin a zbytky z kuchyně živočišného původu, keramika, porcelán požité hygienické potřeby, papírové pleny, popel (studený) 

NEPATŘÍ:

žhavý popel, stavební odpad (suť, cihly beton, zemina, kamení, krytiny, izolace), uhynulá zvířata, odpad z vegetace

PŘISPĚJTE K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DŮSLEDNÝM TŘÍDĚNÍM ODPADU. VYTŘÍDĚNÉ ODPADY   ODLOŽTE DO OZNAČENÝCH NÁDOB

Komunální odpad  Komunální odpad

 

 

PAPÍR

PATŘÍ SEM:

noviny, časopisy, knihy,papírové obaly, krabice, cokoliv z papíru a lepenky

NEPATŘÍ:

uhlový, mokrý, mastný či  jinak znečištěný papír

OBJEM VELKÝCH OBALŮ ZMENŠETE PŘELOŽENÍM, ROZTRHÁNÍM, SEŠLÁPNUTÍM APOD. 

POUŽITÉ PAPÍROVÉ PLENY A KAPESNÍKY OPRAVDU NAPATŘÍ DO KONTEJNERU NA PAPÍR, ALE DO POPELNICE !

PapírPapír  Papír

 

 

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD

PATŘÍ SEM:

rostlinný odpad z kuchyně (zbytky ovoce, zeleniny), skořápky z vajec odpad ze zahrad (tráva, listí), piliny, kůra.

NEPATŘÍ:

živočišné zbytky (maso,  Kosti, tuky), textil, pleny, komunální odpad a jeho využitelné složky (plasty kovy, papír, sklo) 

POUŽITÉ JEDLÉ OLEJE A TUKY ODDĚLTE PŘES CEDNÍK OD TUHÝCH ZBYTKŮ A VE VHODNÉ UZAVŘENÉ PLASTOVÉ NÁDOBĚ ODEVZDEJTE VE SBĚRNÉM DVOŘE.  

BioodpadBioodpadBioodpad

 

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD

 

DO BAREVNĚ OZNAČENÝCH NÁDOB NIKDY NEODKLÁDEJTE: 

zbytky barev, tmelů, rozpouštědel, pesticidů, různých chemikálii a nádoby těmito látkami znečištěné. Vyřazené domácí spotřebiče a zahrad. techniku. Zářivky, žárovky, mončlánky, autobaterie, mot. oleje a ostatní provozní kapaliny, filtry a absorbční činidla, pneumatiky. Stavební odpad, krytiny a izolace,  nevyužité léky. 

TYTO ODPADY ODEVZDEJTE NA SBĚRNÉM DVOŘE NEBO PŘI MOBILNÍM SVOZU NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ.   NEVYUŽITÉ LÉKY ODEVZDEJTE V LEKÁRNĚ  

 

Nebezpečný odpadNebezpečný odpadNebezpečný odpad


Vytvořeno: 31. 8. 2021
Poslední aktualizace: 4. 1. 2022 12:04
Autor: Jan Dušek