Obsah

Kam s nimi…

Typ: ostatní
Kam s nimi… 1V poslední době se stále častěji setkáváme s nesprávným tříděním odpadů a jejich ukládáním mimo určené prostory. Rádi bychom našim spoluobčanům připomněli některé zásady, které je nutné dodržovat při nakládání s odpady, jež vznikají v domácnostech jednorázově a ve větším množství.

Tato situace nastává převážně tehdy, když si pořizujeme nový nábytek, koberce, elektrické spotřebiče apod. Po zakoupení a výměně vysloužilého vybavení domácnosti za nové vyvstává již dobře známá nerudovská otázka: Kam s ním? Tedy - kam s obalem od nově pořízené věci? Máme dostatek různobarevných kontejnerů na odpady. Přesto je asi vhodné připomenout pár zásad, na které by se při likvidaci větších obalů nemělo zapomínat. Místo částečného rozřezání jednoduché kartonové krabice tak, aby ji bylo možné vložit  do kontejneru na papír, se často setkáváme s tím, že se občané snaží krabici dát do kontejneru v nerozloženém stavu nebo ji vedle něj postaví či umístí do nesprávného kontejneru. 

Odpady

Jak je z fotografie patrné, příklady táhnou a nastává řetězová reakce. Když pomineme fakt, že je porušena vyhláška města a toto jednání může být posouzeno jako přestupek se všemi náležitostmi, dochází ke znehodnocení papíru např. jeho rozmočením apod. Pokud budou občané postupovat tak, jak výše doporučujeme, určitě nezapomenou v krabici igelitové sáčky, bublinkové fólie a proklady z polystyrénu patřící do žlutého kontejneru. Mezi občany se ale šíří i tato „dobrá“ rada: „Dej to ke kontejnerům, však ony to technické služby odvezou.“

Odpady

Někdy s dodatkem, že je to přece jejich povinnost... Ano,  ovšem technické služby mají hlavně udržovat čistotu města,  ale určitě tím není myšleno uklízení nepořádku po občanech. Připomínáme platnou vyhlášku města č. 1/2019, která stanovuje systém nakládání s odpady na území města a uvádí, že odpad, jenž svými rozměry znemožňuje odložení do typizovaných sběrných nádob (popelnice, kontejnery), se odevzdává ve sběrném dvoře v Průmyslové ulici. Pokud občan dá na výše uvedené „dobré“ rady, poruší ustanovení platné vyhlášky a jeho chování je považováno za přestupek. Technické služby jsou si vědomy, že nemá každý možnost dopravit nepotřebný nábytek, koberce apod. do sběrného dvora. V tom případě si lze objednat odvoz právě u technických služeb. Upozorňujeme občany, že na místa, kde k černým skládkám dochází, budou umístěny fotopasti. Pokud se nenajde viník, likvidaci hradí obec a následně se to může promítnout do cen za odpady. Je v našem zájmu bojovat proti tomuto nešvaru, přece jde o peníze nás všech! 

Lumír Jüstel
TS Vítkov

 


Vytvořeno: 27. 7. 2022
Poslední aktualizace: 27. 7. 2022 11:17
Autor: Jan Dušek