Obsah

Kompostéry na biologický odpad

Typ: Odpadové hospodářství
Kompostéry na biologický odpad 1Technické služby města Vítkova získaly dotaci z ministerstva životního prostředí na pořízení 500 ks kompostérů na biologicky rozložitelný odpad o objemu 900 litrů.

Evidence zájemců bude probíhat v průběhu měsíce července a srpna 2018 na Technických službách.

Objednávky na kompostéry za TS vyřizuje:

Králová Marie

tel: 734 738 821

e-mail: kralova@tsvitkov.cz

 

Kompostéry  budou vydávány v tomto pořadí:

  1. Obyvatelé trvale žijící v místních částech města Vítkova

  2. Obyvatelé trvale žijící ve Vítkově, kteří nemají zapůjčeny hnědé nádoby na svoz biologicky rozložitelného odpadu

  3. Ostatní občané trvale žijící ve Vítkově.

 

Po ukončení evidence bude probíhat následná distribuce. Kompostéry budou vydávány na vratnou zálohu za zapůjčení ve výši 200,- Kč a bude uzavřena smlouva o výpůjčce kompostéru.

S dalším postupem ohledně vydávání kompostérů budou občané seznámeni.

 


Vytvořeno: 19. 7. 2018
Poslední aktualizace: 4. 1. 2022 11:20