Obsah

Pravidla pro svoz bioodpadu ve městě Vítkově

Typ: Odpadové hospodářství
Pravidla pro svoz bioodpadu ve městě Vítkově 1 Svoz bioodpadu v roce 2023

Pravidelný svoz biologicky rozložitelných odpadů (bioodpad) ze zahrad a z domácností občanů bude zahájen ve středu 29.03.2023.

Jedná se o hnědé popelnice o objemu 240 l  určených svoz bioodpadu. Svoz začíná již od 6 hodin ráno. Z tohoto důvodu je nutno popelnice přistavit, nejpozději v tuto ranní hodinu, na přístupné místo u svozové trasy.

Bioodpad odkládejte bez různých igelitových nebo papírových obalů. Obaly odložte do kontejnerů na plast nebo na papír.

 

Do popelnic a kontejnerů odkládejte tyto složky bioodpadu:

 

ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ                                        

 • slupky a zbytky zeleniny a ovoce;

 • čajové sáčky, kávové sedliny           

 • skořápky z vajec, ořechů

 • dřevěné piliny, hobliny apod…

 

ODPAD ZE ZAHRAD A ÚDRŽBY ZELENĚ

 • listí, tráva, seno, sláma,

 • zbytky rostlin, květiny, spadané ovoce

 • drobné větve ze stromů a keřů

 

UPOZORNĚNÍ: Do těchto nádob je možno odkládat jen větve do průměru 2 cm a zkrácené na délku, která umožní výsyp nádoby. 

 

Ořezy ze stromů a keřů a další objemnější složky BIO odpadů,

které není možné odložit do sběrných nádob odevzdávejte na Sběrném dvoře, který má od letošního roku rozšířenou provozní dobu:

 

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA OD BŘEZNA DO LISTOPADU

ÚTERÝ

10:00 – 14:00

ČTVRTEK

12:00 – 18:00

SOBOTA

8:00 – 12:00

 

Proč je nutné odkládat větve a ořezy mimo běžný bioodpad?

Dřevnaté složky bioodpadu je nutné před procesem kompostování rozdrtit. Drcení provádí externí firma. Proto je výhodné „krmit“ drtič jen čistou dřevitou hmotou bez příměsí ostatních složek bioodpadů a tím eliminovat vysoké finanční náklady za pronájem drtiče.

 

Jaký odpad do nádoby nepatří?

 • „gastroodpad“ – jedlé oleje a tuky, kosti, maso, potraviny, zbytky jídel, pečivo

 • papír, lepenka, velkoobjemový odpad z přírodních materiálu

 • kamení, suť či jiné nerozložitelné odpady, sklo

 • obaly použité ke sběru a donášce bioodpadu,

 • směsný komunální odpad

 • uhynulá zvířata

 


Vytvořeno: 16. 3. 2023
Poslední aktualizace: 16. 3. 2023 13:04