Obsah

Svoz použitého textilu

Typ: Odpadové hospodářství
Svoz použitého textilu 2 Svoz textilu zajišťuje ve Vítkově společností TextilEco, která má za cíl chránit životní prostředí a přistupovat k oděvům ekologicky. Jedním z nástrojů, které dobře znáte, jsou sběrné boxy. Do nich můžete vkládat oděvy, boty, hračky a mnohé další, co v domácnosti již nenachází využití.

Textilní průmysl je druhým největším znečišťovatelem hned po ropném průmyslu a ohrožuje vše živé na Zemi. Tato informace není obecně známá a právě v tom spočívá velké nebezpečí. Miliardy lidí, to jsou stovky miliard vyrobených kusů oblečení ročně, které se zpravidla vyrábí jinde, než se běžně nosí. Tolik  barviv, vody, ropy, pesticidů… to je dnešní realita, tedy enormní zátěž. 

Naštěstí si tento tísnivý problém začíná uvědomovat stále více lidí, kteří už začali konat. Přidávají se další a další. Pomáhají třídit, kupují výrobky z recyklovaných materiálů a šatstvo v second handech.  Tímto úsilím se daří výrazně prodloužit životnost již jednou vyrobených kusů a oddálit výrobu nových.

Každý rok “spotřebuje” jeden člověk 16 kg oděvů a textilu. Každá  obec s tisíci obyvateli “vyprodukuje” ročně plně naložený kamion šatstva a bot.

To, co do sběrných boxů odložíte, společnost TextilEco odveze do specializovaného závodu v Boskovicích, kde vše pečlivě roztřídí a snaží se najít pro věci další využití. Vše se rozdělí do různých skupin - jednou z nich je kategorie pro opětovné použití materiálu, tedy využití v obchodech s pomalou módou - second handech, druhou skupinou je textil pro průmysl a recyklaci, třetí kategorií je ekologické a energetické využití znečištěných a nerecyklovatelných oděvů a obuvi. Firma též dodává materiál pro chráněné dílny a lokální módní návrháře. Bez tohoto úsilí by nebylo možné tolik oděvů zachránit. A také proto je nesmírně důležité vkládat do boxu výše uvedené věci, vložené např. ve staré nákupní tašce, plastovém sáčku apod., aby nedocházelo ke znečištění a znehodnocení textilu.

Dnes již sbíráme do těchto kontejnerů kromě šatstva a obuvi i hračky, knihy, bytové doplňky, nádobí, dekorace a funkční drobné elektropřístroje.

 


Vytvořeno: 6. 2. 2023
Poslední aktualizace: 6. 2. 2023 16:20