Obsah

Kalendář svozu odpadů na rok 2021

Typ: Odpadové hospodářství
Kalendář svozu odpadů na rok 2021 1Harmonogram svozových tras a druhů odpadů, jak jsou sváženy v roce 2021.

Svozové trasy

I Město Vítkov
II Klokočov
III Nové Těchanovice, Lhotka
IV Podhradí, Nýtek, Zálužné
V Prostřední Dvůr, Veselka, Jelenice
VI Vítkov + místní části

 

Druh odpadu (pravidelný svoz)

Směsný

odpad

Plast Papír Sklo

Biologický 

odpad z domácností

 

Velkoobjemové kontejnery na bio odpad
Trasa A

Jelenice

Lhotka

Podhradí

Nové Těchanovice

Klokočov - váha

Vítkov: Selská - U nemocnice

Trasa B

Zálužné

Prostřední Dvůr

Vítkov: Fučíkova - Skřivánčí pole (u SVČ) - Lesní - Opavská

Klokočov: u sokolovny 

 

BřezenDuben

KvětenČerven

ČervenecSrpen

ZáříŘíjen

ListopadProsinec

Pozn.: červeně jsou v kalendáři vyznačeny svátky

 

Papír
Patří sem: Nepatří:
 • noviny
 • časopisy
 • knihy
 • papírové obaly
 • krabice
 • cokoliv z papíru a lepenky
 • úhlový, mokrý, mastný či jinak znečištěný papír
Objem velkých obalů zmenšíte přeložením, roztrháním, sešlápnutím apod. Použité papírové pleny a kapesníky opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice!

 

Plast, nápojový karton a kovy
Patří sem: Nepatří:
 • plastové obaly
 • sáčky
 • kelímky
 • fólie
 • sešlápnuté PET láhve
 • plasty
 • nápojové kartony
 • plechovky,
 • drobný kovový odpad z domácností
 • obaly od barev a nebezpečných látek
 • podlahové krytiny
 • novodurové trubky
 • domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení a jeho části

Ke sběru těchto odpadů slouží sběrné suroviny

 

Sklo
Patří sem: Nepatří:
 • čiré i barevné lahvové sklo
 • skleněné obaly od potravin a kosmetiky
 • tabulové sklo
 • keramika
 • porcelán
 • varné sklo a autosklo
 • pokovené sklo
 • sklo s drátěnou mřížkou
 • zrcadla
Sklo můžete odkládat i nevymyté, víčka a zátky také nevadí. Zálohované sklo vraťte do obchodu!

 

Biologicky rozložitelný odpad
Patří sem: Nepatří:
 • rostlinný odpad z kuchyně (zbytky ovoce, zeleniny)
 • vaječné skořápky
 • odpad ze zahrad (tráva, listí) 
 • piliny
 • kůra
 • živočišné zbytky (maso, kosti)
 • textil
 • pleny
 • komunální odpad a jeho využitelné složky (plasty, kovy, papír, sklo).
Použité jedné oleje a tuky oddělte přes cedník od tuhých zbytků a ve vhodně uzavřené plastové nádobě odevzdejte ve sběrném dvoře. 

 

Nebezpečný odpad
Do barevně ozačených nádob nikdy neodkládejte:
 • zbytky barev
 • tmelů
 • rozpouštědel
 • pesticidů 
 • různých chemikálií a nádob těmito látkami znečištěnými
 • vyřazené domácí spotřebiče a zahradní technika
 • žárovky
 • zářivky
 • monočlánky
 • autobaterie
 • stavební odpad
 • krytiny
 • izolace
 • pneumatiky
 • nevyužité léky
Tyto odpady odevzdejte na sběrném dvoře nebo při mobilním svozu nebezpečných odpadů. Nevyužité léky odevzdejte v lékárně.

 

Směsný komunální odpad
Patří sem: Nepatří:
 • zbytky potravin
 • zbytky z kuchyně živočišného původu
 • popel
 • keramika
 • použité hygienické potřeby
 • papírové pleny
 • žhavý popel
 • stavební odpad (suť, cihly, beton, zemina, kamení, krytina, izolace),
 • uhynulá zvířata
 • odpad z vegetace
Přispějte k ochraně životního prostředí důsledným tříděním odpadu, vytříděné odpady odložte do označených nádob.

Vytvořeno: 16. 3. 2021
Poslední aktualizace: 16. 3. 2021 18:20
Autor: Jan Dušek