Obsah

Město Vítkov se zapojilo do pomoci Ukrajině. 

  • Zastupitelstvo města Vítkova schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 100 000 Kč na pomoc Ukrajině.

  • Město uzavřelo dohodu o spolupráci s Místní akční skupinou Opavsko - www.masopavsko.cz 

  • Město ubytovalo uprchlíky z Ukrajiny ve svých prostorách.  

  • Doporučujeme přispívat do ověřených finančních sbírek. Dávejte si však pozor na podvodné sbírky, které se již objevily.

Ukrajina

Pomoc Ukrajině

22.09.2022

Stěhování KACPU 1

Stěhování KACPU

Krajské asistenční centrum pro pomoc Ukrajině již nebude od 26. 9. 2022 v prostorách výstaviště Černá Louka.

Detail

08.04.2022

Příspěvek pro solidární domácnost 1

Příspěvek pro solidární domácnost

Otázky a odpovědi

Detail

08.04.2022

POSKYTUJETE NEBO CHCETE POSKYTNOUT UBYTOVÁNÍ UPRCHLÍKŮM Z UKRAJINY? PORADÍME VÁM, JAK NA TO 1

POSKYTUJETE NEBO CHCETE POSKYTNOUT UBYTOVÁNÍ UPRCHLÍKŮM Z UKRAJINY? PORADÍME VÁM, JAK NA TO

​​​​​​​Provozovatelé ubytovacích zařízení, kteří nabídnou nouzové ubytování uprchlíkům z Ukrajiny, dostanou finanční příspěvek. Musí k tomu doložit evidenci každého ubytovaného a mít řádně uzavřenou smlouvu s příslušnou obcí s rozšířenou působností.

Detail

10.03.2022

Informace

Jste osoba s postižením sluchu a týká se vás konflikt na Ukrajině?

Řešíte vy, vaše rodina nebo blízké okolí problémy spojené se současnou situací na Ukrajině?

Detail

09.03.2022

Zapojení města do humanitární pomoci Ukrajině a jejím občanům 1

Zapojení města do humanitární pomoci Ukrajině a jejím občanům

Humanitární sbírka pro Ukrajinu a ubytovávání uprchlíků ve městě.

Detail

07.03.2022

Nadace ČEZ podpoří obce a neziskovky, které pomáhají ukrajinským uprchlíkům 1

Nadace ČEZ podpoří obce a neziskovky, které pomáhají ukrajinským uprchlíkům

Nadace ČEZ podpoří neziskové organizace, obce i města organizující ubytování ukrajinských uprchlíků v České republice. Mimořádný Krizový grant Ukrajina poskytne žadatelům finanční prostředky během několika dní.

Detail

04.03.2022

Sbírka pro Ukrajinu - pátek.  1

Sbírka pro Ukrajinu - pátek

Děkujeme dárcům za dnešní poskytnuté věci do humanitární sbírky pro Ukrajinu.

Detail

03.03.2022

Sbírka matrací 1

Sbírka matrací

Společně s MAS Opavsko se obracíme na obyvatele s prosbou, zda mohou darovat matrace.

Detail

03.03.2022

Otázka ochrany obyvatelstva, varování a ukrytí 1

Otázka ochrany obyvatelstva, varování a ukrytí

Situace na Ukrajině a geograficky blízká hrozba válečného konfliktu vyvolává na sociálních sítích řadu otázek. Jedna z posledních, která zaznamenala obrovský zájem občanů a médií je otázka úkrytů a jejich rozmístění na území České republiky. 

Detail

02.03.2022

Finanční dar na podporu Ukrajiny! 1

Finanční dar na podporu Ukrajiny!

Zastupitelstvo města Vítkova schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 100 000 Kč na pomoc Ukrajině.

Detail

02.03.2022

Ubytování pro ukrajinské obyvatelstvo 1

Ubytování pro ukrajinské obyvatelstvo

Máte možnost ubytovat ukrajinské uprchlíky? Chcete se zapojit?

Detail

02.03.2022

Humanitární sbírka na pomoc Ukrajině 1

Humanitární sbírka na pomoc Ukrajině

Město Vítkov ve spolupráci s Best Account pořádá humanitární sbírku na pomoc obětem válečného konfliktu na Ukrajině

Detail

02.03.2022

Informace pro nově příchozí občany Ukrajiny 1

Informace pro nově příchozí občany Ukrajiny

Informace se týkají nově příchozích občanů Ukrajiny. Nejsou určeny pro cizince, kteří jsou v České republice zaměstnaní nebo mají v České republice nějaký pobytový status

Detail

02.03.2022

Informace pro občany Ukrajiny, kteří mají pobytové oprávnění na území České republiky 1

Informace pro občany Ukrajiny, kteří mají pobytové oprávnění na území České republiky

Informace se týkají občanů Ukrajiny, kteří již žijí na území České republiky a mají nějaké pobytové oprávnění v České republice

Detail

02.03.2022

Vítkov chystá sbírku 2

Vítkov chystá sbírku

Město jedná s ukrajinskými podnikateli působícími na území města o formě humanitární pomoci. Na základě jejich požadavků zveřejníme, jakým způsobem bude humanitární sbírka probíhat.

Detail

Chcete nabídnout ubytování?

Pokud se chcete zapojit a nabídnete ubytování, kontaktuje nás na níže uvedených číslech: 

K dispozici jsou vám v době od 8:00 do 15:00 hod. tato telefonní čísla:

  • 605 495 229

  • 724 183 263

  • 603 262 069 (Městská policie Vítkov)

Na těchto telefonech budeme přijímat pouze nabídky ubytování.

Veřejné sbírky

Sbírka Charity České republiky - Charita pro Ukrajinu
Číslo účtu: 55660022/0800, Variabilní symbol: 104

Sbírka společnosti Člověk v tísni - SOS Ukrajina
Číslo účtu: 0093209320/0300

Veřejná finanční sbírka na pomoc Červeného kříže Ukrajině
Číslo účtu: 333999/2700, Variabilní symbol: 1502

UNICEF - Pomoc na Ukrajině
Číslo účtu: 11771177/0300, Variabilní symbol: 829

SOS ADRA – pomoc Ukrajině
Číslo účtu: 66888866/0300, Variabilní symbol 500

Přehled organizací koordinujících pomoc Ukrajině

Charita Česká republika: Veřejná sbírka Charita pro Ukrajinu na pomoc lidem zasaženým ozbrojeným konfliktem v této zemi.

Člověk v tísni: Všechny prostředky ze sbírky využije na pomoc lidem zasaženým ozbrojeným konfliktem na Ukrajině.

ADRAPřipravuje pomoc lidem na Ukrajině. Chce nyní pomoci distribucí poukázek na potraviny a hygienické potřeby. 

Český červený kříž: dlouhodobější pomoc Ukrajině

Lékaři bez hranic