Obsah

Informace pro cizince + листівка укр

Typ: Допомога громадянам України
Centrum na podporu integrace cizinců - Moravskoslezský kraj

листівка укр (946.84 kB)

 

Poskytované služby:

 • odborné sociální poradenství

 • právní poradenství

 • kurzy českého jazyka

 • sociokulturní kurzy

 • tlumočení

 • internetové pracoviště a knihovna

 • vzdelavací akce

 

Komu jsou služby určeny

 • cizinci dlouhodobě legálně pobývající na území ČR na základě Zákona o pobytu cizinců,

 • držitelé mezinárodní ochrany - azyl, doplňková ochrana,

 • osoby, které nepatří do výše uvedených skupin a mají prokazatel ně obdobné integrační potřeby jako výše uvedené skupiny

Všechny uvedené služby můžete využívat ZDARMA v našem Centru, v případě zájmu můžeme kurzy a  poradenství zorganizovat kdekoli v rámci Moravskoslezského kraje.

 

Odborné sociální poradentství

V rámci činnosti Centra je dle zákona č. 108/2006 Sb., registrována služba-odborné sociální poradenství. Toto poradenství je realizováno prostřednictvím sociálních pracovníků Centra. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách www.integracnicentra.cz, v informačních materiálech služby a v registru sociálních služeb.

Oblasti, se kterými Vám poradíme a pomůžeme:

 • náležitosti pro pobyt

 • sociální pomoc a dávky

 • zdravotní péče a zdravotní pojištění

 • bydlení, pracovní trh, vzdělávání a školství

 • řešení životních událostí - narození dítěte, svatba, úmrtí blízké osoby

 • vyplnění různých formulářů, v případě potřeby zajistíme doprovod na úřad.

 

Tlumočení

Tlumočníci jsou využívání pří sociální práci, na vybraných kurzech českého jazyka, na sociokurzech nebo při pořádání vzdělávacích, kulturních a volnočasových aktivit.

NHejčastěji tlumočíme do jazyka vitnamského, mongolského, ukrajinského, ruského, popř. anglického a čínského. 


Kurzy českého jazyka

ZÁKLADNÍ

 • určený pro klienty s minimální znalostí českého jazyka 

 • je možné jej navštívit i jednorázově 

 • do kurzu se nemusíte předem zapisovat

Naučí Vás lépe se dorozumět v základních Situacích jako Je návštěva u lékaře, na úřadě,  v obchodě atd

 

INTENZIVNÍ

 • určený pro klienty s pokročilejší znalostí českého jazyka; do vhodného kurzu Vás zařadí lektor
 • jednotlivé lekce na sebe navazují, je třeba docházet pravidelně
 • počet míst je omezen, je nutné být do kurzu předem zapsán

Budete snadněji komunikovat ve složitějších s1tuacich, například u pracovního pohovoru. Může Vám pomoci s přípravou na požadované Jazykové zkoušky

 

Právní poradenství

V určených hodinách je v Centru přítomen právník, se kterým můžete konzultovat:

 • pobytovou a vízovou problematiku

 • pracovně- právní vztahy

 • exekuce

 • daňové poradenství

Hodiny, ve kterých je poskytováno právní poradenství, se dozvíte v našem Centru nebo na www.integracnicentra.cz. Doporučujeme Vám se na konzultaci osobně nebo telefonicky objednat, vyhnete se tak případnému čekáni

 

Sociokulturní kurzy

 • na těchto kurzech získáte základní informace o české republice, zejména o sociálním, zdravotním a vzdělávacím systému

 • naučíme Vás lépe komunikovat s úřady a zaměstnavateli 

 • získáte informace ke zkoušce z českých reálií, která je jednou z podmínek k zisku občanství ČR

Na jednoduchých příkladech a modelových situacích si vyzkoušíte, jak správně reagovat v každodenních situacích, jakými jsou komunikace s místnimi lidmi, nakupováni, objednáváni si jídla v restauracích, cestování po ČR apod. Také se více dozvíte o reáliích ČR, její historii a geografii.

 

Internetové pracoviště a knihovna

 • možnost využití bezplatného přístupu k internetu

 • získáte rychlý přístup k aktuálním informacím, například nabídkám práce nebo bydlení

 • v knihovně jsou k dispozicí noviny a časopisy v anglickém, francouzském, ruském, ukrajinském, vietnamském a čínském jazyce

Pokud neumíte pracovat s počítačem nebo s internetem, vše Vám rádi předvedeme a vysvětlíme

 

Vzdělávací akce

Organizujeme a zajišťujeme přednáškové i vzdělávací akce, určené jak pro dětí a dospívající mládež, tak i pro širokou nebo odbornou veřejnost.

Při přípravě těchto akcí spolupracujeme se školami, nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež a dalšími organizacemi. 

 

internetové stránky
www.integracnicentra.cz

otevírací hodiny informačního centra

pondělí                12:00 - 17:00

středa                  8:00 - 12:00

 

poskytujeme - od 19.10.2022

• kurzy českého jazyka

• odborné sociální poradenství

 

kontakty

sociální pracovník:
+420 778 495 537
+420 770 147 551

koordinátor:
+420 770 147 581
e-mail: icopava@suz.cz

 

adresa
Centrum na podporu integrace cizinců
- detašované pracoviště Opava
- Moravskoslezský kraj
Jaselská 552/16
Opava 746 01


Vytvořeno: 23. 1. 2023
Poslední aktualizace: 8. 3. 2023 13:13
Autor: Jan Dušek