Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Vítkov

město Vítkov

MĚSTO V PŘÍRODĚ

Město Vítkov se nachází ve Slezsku v okrese Opava, v Moravskoslezském kraji. Leží v terénu Vítkovské vrchoviny na úpatí Nízkého Jeseníku. Žije zde přibližně 5 670 obyvatel. Vítkov je pro jižní Opavsko obec s rozšířenou působností; její správní obvod zahrnuje 12 obcí. Městem protéká potok Čermná.

Volné pobíhání psa bez dozoru na veřejném prostranství

Volné pobíhání psa bez dozoru na veřejném prostranství 1

Volným pobíháním psa bez dozoru se rozumí pohybující se pes bez dozoru mimo místa, která jsou za splnění stanovených předpokladů k tomuto účelu vyhrazena a jsou uvedena v Obecně závazné vyhlášce města Vítkova č.2/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Vítk

Ve městě Vítkově se jedná o plochu ohraničenou ulicemi Těchanovická, Malá a Školní (pozemky parc. č.754, 755, 756, 757, 758, 759 761 a 761/1), plochu mezi ulicím Selská a Školní (pozemky parc. č.808, 809, 814/1 a 816), plochou ohraničenou ulicí Těchanovická a objektem České pošty s. p. (pozemky parc. č.745 a 745), plochu za kulturním domem (pozemek parc. č.1788/2), plochu mezi ulicemi Komenského a Luční (pozemky parc. č.1920/1, 1921 a 1922), ve Vítkově, část Klokočov se jedná o plochu vedle průjezdní komunikace III/4429 mezi objekty č.p.25, 28 a 171 (pozemky parc. č.347/1 a 347/2), ve Vítkově, část Podhradí se jedná o plochy kolem řeky Moravice pod objektem České pošty s. p. a vedle průjezdní komunikace III/44337 (2936/1, 2936/2, 2913/1 a 2913/3), ve Vítkově, část Nové Těchanovice se jedná o plochy po pravé straně průjezdní komunikace III/4621, nacházející se po pravé straně ve směru na Vítkov, část Zálužné (pozemky parc. č.553/1, 553/2, 554/1, 554/2, 555, 556/1, 556/2 a 557/2), ve Vítkově, část Lhotka U Vítkova se jedná o plochy za obcí ve směru na část Podhradí (pozemky parc. č.2/2 a 368/3), ve Vítkově, část Zálužné se jedná o plochu nacházející se po levé straně průjezdní komunikace II/443 před mostem ve směru k části Mokřinky (pozemek parc. č.676/1).

Podnět - oznámení při zjištění volně se pohybujícího zvířete může podat kdokoliv. V uvedené věci je oprávněna konat Městská policie Vítkov, která disponuje strážníky speciálně vyškolenými pro odchyt volně se pohybujících psů anebo jiných synantropních zvířat.

Oznámení o volně se pohybujícím psu lze podat osobně, telefonicky nebo e-mailem na Městské policii Vítkov (nám. Jana Zajíce č.p.7, tel. č. 556 312 277 a 603 262 069, e-mail: mestska.policie@vitkov.info) nebo Policii ČR, OO Vítkov (Komenského č.p.137, tel. č. 556 300 333, e-mail: opoopvitko@mvcr.cz).

Při osobním jednání je zapotřebí předložit jakýkoliv průkaz totožnosti (nejlépe občanský průkaz). Oznámení však lze provést i anonymně telefonicky. K oznámení v uvedené věci není zapotřebí vyplňovat žádný formulář a nehradí se žádné poplatky.

Volné pobíhání psa na veřejném prostranství je řešeno v rámci možností bezodkladně, hlídka Městské policie na místě zjistí skutečný stav věci a provede nezbytná opatření k zamezení dalšího volného pobíhání zvířete. Věc se řeší na místě nebo po zadokumentování postoupením příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

Při řešení vzniklé situace se postupuje podle následujících právních předpisů:

  • Zákon č.553/91 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č.251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č.246/92 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
Datum vložení: 5. 4. 2018 12:05
Datum poslední aktualizace: 14. 10. 2023 22:55
Autor: Městská policie

Ostatní informace

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Svoz odpadů

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29
30
1 2
3
4 5
6
7
8 9 10
11 12
13
14
15 16
17
18 19
20
21
22 23 24
25 26
27
28
29 30
31
1 2

Aktuální teplota

25.5.2024 14:05

Aktuální teplota:

22.3 °C

Vlhkost:

54.3 %

Rosný bod:

12.6 °C

Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas


Město Vítkov