Obsah

Pozemek ke koupi za účelem výstavby rodinného domu

Typ: náš tip | Informace z úřadu
Pozemek ke koupi za účelem výstavby rodinného domu 1Město Vítkov nabízí zasíťovaný stavební pozemek

Město Vítkov zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat pozemek parc. č. 1304/1 orná půda o výměře cca 1438 m2 v kat. území Vítkov jako pozemek k výstavbě RD za základní kupní cenu ve výši Kč 600,-/m2 + DPH pro část pozemku nedotčeného inženýrskými sítěmi a Kč 420,-/m2 + DPH pro část pozemku dotčeného ochranným pásmem přečerpávací stanice (cena je stanovena rozhodnutím Zastupitelstva města Vítkova ze dne 16. 12. 2020 usnesením č. 871/16), dle přiloženého nákresu.

Pokud bude více než jeden žadatel o stejnou nemovitou věc, bude výběr kupujícího proveden obálkovou metodou a její termín bude dodatečně zveřejněn.

Bližší informace obdržíte na Městském úřadě ve Vítkově, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov II. podlaží, kancelář č. 209, Ing. M. Novotný, telefon 556 312 274, Osobní návštěvy jen po telefonické dohodě.

Písemné žádosti o prodej pozemku zasílejte na Město Vítkov, finanční odbor, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, nejpozději do 1. 3. 2021 (včetně).
 

Pozemek 1304/1


Vytvořeno: 27. 8. 2020
Poslední aktualizace: 21. 1. 2021 12:38
Autor: Jan Dušek