Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Úřední deska

Město Vítkov zřizuje v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, úřední desku a elektronickou úřední desku.

Úřední deska je umístěna před budovou Městského úřadu Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7. 

Elektronická úřední deska Města Vítkova (dále jen "elektronická úřední deska") zveřejňuje obsah úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup. Písemnosti zveřejněné na úřední desce musí být taktéž zveřejněny na elektronické úřední desce.

 

Na úřední desce a elektronické úřední desce se zveřejňují písemnosti:

Elektronická úřední deska je rozdělena do sekcí podle druhů písemností.

Úřední desku a elektronickou úřední desku spravuje oddělení kultury.

Město dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb. zveřejní veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši nad 50 tis. Kč na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů. Zveřejnění se týká i veřejnoprávních smluv, u kterých uzavřením dodatků došlo k navýšení dotace nad stanovený limit.

 


Dražební vyhlášky

Ostatní dokumenty

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
5/2020 - Ztráty a nálezy (2. týden) 08.01.2020 24.01.2020
317/2019 - Rozpočet města na rok 2020 17.12.2019 31.12.2020
314/2019 - Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 16.12.2019 01.01.2021
315/2019 - Sazebník úhrad v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 123/1998 Sb. 16.12.2019 01.01.2021
292/2019 - Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2020 27.11.2019 29.02.2020
274/2019 - Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva 12.11.2019 13.02.2020
53/2019 - Dokumenty Venkovského mikroregionu Moravice 05.03.2019 05.03.2020
30/2019 - VÝROČNÍ ZPRÁVA  DLE ZÁKONA č.106/1999 Sb., za rok 2018 11.02.2019 27.02.2020
369/2018 - Střednědobý výhled rozpočtu města Vítkova na léta 2020 až 2021 14.12.2018 31.12.2021
362/2018 - Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí 06.12.2018 01.06.2021
277/2018 - Mikroregion Moravice. Rozpočtové dokumenty. 11.09.2018 31.12.2020
279/2018 - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy. Obec Staré Těchanovice 11.09.2018 31.12.2028
193/2018 - Oznámení o uzavření dodatku č.1 veřejnoprávní smlouvy 08.08.2018 08.08.2028
269/2017 - Rozpočtová odpovědnost města Vítkov – zveřejňování dokumentů 21.11.2017 21.11.2027
195/2014 - Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě - AKTUALIZACE 1.8.2019 05.08.2014 31.12.2023

Veřejné vyhlášky

Výběrová řízení

Záměry

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK