Vítkov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Volné pobíhání psa bez dozoru na veřejném prostranství 1

Volné pobíhání psa bez dozoru na veřejném prostranství

Datum: 5. 4. 2018

Volným pobíháním psa bez dozoru se rozumí pohybující se pes bez dozoru mimo místa, která jsou za splnění stanovených předpokladů k tomuto účelu vyhrazena a jsou uvedena v Obecně závazné vyhlášce města Vítkova č.2/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Vítk

Rušení nočního klidu 1

Rušení nočního klidu

Datum: 5. 4. 2018

Doba nočního klidu je pro účely ochrany před hlukem a vibracemi stanovena v ustanovení § 34 Zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů jako doba mezi 22 hodinou večerní a 6 hodinou ranní.

Odchyty synantropních zvířat 1

Odchyty synantropních zvířat

Datum: 5. 4. 2018

Synantropním zvířetem se rozumí zvíře, které by se normálně pohybovalo ve volné přírodě, avšak v důsledku změn prostředí způsobených člověkem se vyskytuje v blízkosti lidských obydlí a může ohrožovat zdraví nebo majetek občanů.

Kdy se obrátit na Městskou policii 1

Kdy se obrátit na Městskou policii

Datum: 5. 4. 2018

Řízením Městské policie Vítkov je usnesením Zastupitelstva města pověřen místostarosta, který rovněž jménem města jedná v pracovněprávních vztazích strážníků. Jeden strážník je pověřen Radou města plněním některých úkolů při řízení Městské policie Vítkov.

Ztráty a nálezy 1

Ztráty a nálezy

Datum: 5. 4. 2018

Pro nález věcí je v Občanském zákoníku (zák. č.89/2012 Sb.) obecně stanovena zásada, dle které se „má za to, že si každý chce podržet své vlastnictví, a že nalezená věc není opuštěná“.

Bezpečná jízda na kole 1

Bezpečná jízda na kole

Datum: 31. 10. 2011

Rady a informace nejen pro bezpečnou jízdu na kole

Vybavení jízdního kola podle vyhlášky MD č.341/2002 Sb. 1

Vybavení jízdního kola

Datum: 31. 10. 2011

Povinné vybavení jízdního kola dle přílohy č. 12C, Vyhl. č.341/2014 Sb.

Rady seniorům 1

Rady seniorům

Datum: 31. 10. 2011

Z policejních statistik lze zjistit, že senioři patří z hlediska kriminality k jedné z nejohroženějších skupin obyvatelstva. Velmi často se stávají terčem a oběťmi především násilné a majetkové trestné činnosti.

Domácí násilí 1

Domácí násilí

Datum: 31. 10. 2011

Násilí, které nezastavíte hned v zárodku, se bude stupňovat!
Domácí násilí je druh násilí, který je hojně rozšířen, avšak díky jeho anonymitě za zavřenými dveřmi bývá nejméně kontrolované.

Ochrana majetku 1

Ochrana majetku

Datum: 31. 10. 2011

Na dohled i ochranu majetku v rámci provozování policejních složek jsou ze státních i obecních prostředků vynakládány nemalé sumy, i přesto však nelze docílit, aby policista nebo strážník stál u každého objektu nebo vozidla neustále a permanentně.

Bezpečná jízda na kolečkových bruslích, koloběžkách a skateboardech 1

Bezpečná jízda na kolečkových bruslích, koloběžkách a skateboardech

Datum: 31. 10. 2011

-

Bezpečné přecházení vozovky 1

Bezpečné přecházení vozovky

Datum: 31. 10. 2011

-

Informace pro rodiče 1

Informace pro rodiče

Datum: 31. 10. 2011

Rodiče, veďte své děti, aby:

Bezpečné hraní dětí mimo domov 1

Bezpečné hraní dětí mimo domov

Datum: 31. 10. 2011

-

Bezpečné koupání a pobyt v přírodě 1

Bezpečné koupání a pobyt v přírodě

Datum: 31. 10. 2011

-

Rady pro rodiče, kteří posílají děti na letní tábory 1

Rady pro rodiče, kteří posílají děti na letní tábory

Datum: 31. 10. 2011

-