Vítkov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Poskytovatelé sociálních služeb

Domov Vítkov
Pobytové sociální služby – domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení
Poradenské středisko – služby odborného sociálního poradenství.
Cílem této služby je obnovení, udržení nebo získání schopností a dovedností potřebných k zapojení uživatele do běžného života. Služba je poskytovaná ambulantní a terénní formou.
Pečovatelská služba
Chráněné bydlení Vítkov
Chráněné bydlení poskytuje své služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách podle § 51. Jedná se o pobytovou sociální službu určenou dospělým mužům i ženám, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Nabízíme skupinovou formu bydlení v třípokojových bytových jednotkách s možností jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů.
Klub Zvoneček
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Zvoneček
NZDM Tunnel
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Slezská diakonie – poradna rané péče MATANA
Terénní služba probíhající v domácím prostředí rodiny
Služba sociální prevence, terénní forma