Vítkov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední hodiny

Provozní doba úřadu

 • pondělí 08:00 - 11:30 hodin, 12:00 - 17:00 hodin
 • úterý 08:00 - 11:30 hodin
 • středa 08:00 - 11:30 hodin, 12:00 - 17:00 hodin
 • čtvrtek 08:00 - 11:30 hodin
 • pátek 08:00 - 11:30 hodin

Klienti mohou doručovat PODÁNÍ DO PODATELNY v provozní dobu úřadu. Použijte k tomu schránku uvnitř úřadu hlavní budovy č. p. 7 vedle dveří – to je bez vystavení potvrzení o příjmu. Pro podání s potvrzením příjmu nebo objemné dokumenty využijí telefon uvnitř úřadu - pro volání podatelny – kl. 200.

Provozní doba Městského úřadu

 • pondělí 08:00 - 11:30 hodin, 12:00 - 17:00 hodin
 • úterý 08:00 - 11:30 hodin
 • středa 08:00 - 11:30 hodin, 12:00 - 17:00 hodin
 • čtvrtek 08:00 - 11:30 hodin
 • pátek 08:00 - 11:30 hodin

(v tyto dny lze vyřídit všechny záležitosti, pokud je přítomen příslušný pracovník, nebo ten, který jej zastupuje). SPOD – 1 pracovník přítomen včetně doby od 11:30 – 12:00

Provozní doba úseků podatelny, matriky, občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel, ohlašovny, úseku registrů silničních vozidel, registrů řidičských oprávnění, úseku místních poplatků

 • pondělí 08:00 - 11:30 hodin, 12:00 - 17:00 hodin
 • úterý 08:00 - 11:30 hodin
 • středa 08:00 - 11:30 hodin, 12:00 - 17:00 hodin
 • čtvrtek 08:00 - 11:30 hodin
 • pátek 08:00 - 11:30 hodin

Pokladní hodiny

 • pondělí 08:00 - 11:30 hodin, 12:00 - 17:00 hodin
 • úterý 08:00 - 11:30 hodin
 • středa 08:00 - 11:30 hodin, 12:00 - 17:00 hodin
 • čtvrtek 08:00 - 11:30 hodin
 • pátek 08:00 - 11:30 hodin

Otevírací doba informačního centra (květen - září)

 • pondělí 08:00 - 11:30 hodin, 12:00 - 17:00 hodin
 • úterý 08:00 - 11:30 hodin, 12:00 - 16:30 hodin
 • středa 08:00 - 11:30 hodin, 12:00 - 17:00 hodin
 • čtvrtek 08:00 - 11:30 hodin, 12:00 - 16:00 hodin
 • pátek 08:00 - 11:30 hodin, 12:00 - 16:00 hodin

Otevírací doba informačního centra (říjen - duben)

 • Pondělí 08:00 - 11:30 hodin, 12:00 - 17:00 hodin
 • Úterý 07:00 - 11:30 hodin, 12:00 - 15:30 hodin
 • Středa 08:00 - 11:30 hodin, 12:00 - 17:00 hodin
 • Čtvrtek 07:00 - 11:30 hodin, 12:00 - 15:00 hodin
 • Pátek 07:00 - 11:30 hodin, 12:00 - 15:00 hodin

ÚŘEDNÍ HODINY pro vyřizování ztrát a nálezů

 • PO, ST: 08:00 - 10:00 hodin, 14:00 - 16:00 hodin

V jiné dny a hodiny po telefonické domluvě (556 312 277, 603 262 069).

V případě ztrát a nálezů v působnosti Města Vítkova je orgánem příslušným k přebírání, uchovávání a vydávání nálezů Městská policie Vítkov.

V provozní době lze na městském úřadě zejména

 • osobně podat podání;
 • učinit elektronické podání na e-podatelnu;
 • získat tiskopisy finančního úřadu (dle aktuální nabídky finančního úřadu);
 • učinit podle § 37 odst. 4 správního řádu ústní podání do protokolu;
 • podat ústní a písemnou žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;
 • nahlédnout do Sbírky zákonů podle § 13 odst. 2 a 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. (Tato povinnost se vztahuje vždy na celou částku s výjimkou příloh podle § 8 odst. 4 zákona, tj. rozsáhlých příloh, které je možno vyhlásit v samostatných přílohách částek Sbírky zákonů);
 • nahlédnout do Věstníku právních předpisů Moravskoslezského kraje;
 • nahlédnout do právních předpisů města a jejich evidence.

V úterý a čtvrtek lze na podatelně městského úřadu v době od 08:00 do 11:30 hodin a od 12:00 do 14:00 hodin a v pátek od 8:00 do 11:30 hodin zejména:

 • osobně podat podání;
 • získat informace týkající se úřadu, města Vítkova a jeho místních částí;
 • získat tiskopisy finančního úřadu;
 • osobně doručit veškeré dokumenty adresované městskému úřadu, pracovnice podatelny přidělí těmto zásilkám podací číslo a zajistí doručení zásilek příslušnému odboru městského úřadu;
 • nahlédnout do Sbírky zákonů podle § 13 odst. 2 a 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. (Tato povinnost se vztahuje vždy na celou částku s výjimkou příloh podle § 8 odst. 4 zákona, tj. rozsáhlých příloh, které je možno vyhlásit v samostatných přílohách částek Sbírky zákonů); Věstníku právních předpisů Moravskoslezského kraje;
 • podat oznámení o shromáždění dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.

V provozní době informačního centra městského úřadu lze zejména:

 • získat informace o cestovním ruchu na Vítkovsku a o službách s ním souvisejících
 • získat informace o městském úřadě;
 • rezervovat si nebo zakoupit vstupenky na kulturní akce pořádané Městem Vítkovem popř. jiným pořadatelem, pokud jsou takovéto v nabídce;
 • získat informace o vlakových a autobusových spojích (z internetových stránek);
 • zakoupit suvenýry, upomínkové předměty, mapy, publikace, pohlednice, plán města Vítkova (dle aktuální nabídky);
 • nahlédnout do Sbírky zákonů podle § 13 odst. 2 a 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. (Tato povinnost se vztahuje vždy na celou částku s výjimkou příloh podle § 8 odst. 4 zákona, tj. rozsáhlých příloh, které je možno vyhlásit v samostatných přílohách částek Sbírky zákonů);
 • podat oznámení o shromáždění dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů v pracovní dny v provozní době informačního centra;
 • nahlédnout do Seznamu oprávněných osob, podle § 15, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a jednotlivých pověření k provádění úkonů městského úřadu jako správního orgánu ve správním řízení;
 • nahlédnout do právních předpisů města Vítkova, usnesení RM a ZM Vítkova;
 • získat službu kopírování, laminování, kroužkové vazby, faxování, vyhledávání a tisku informací z internetu nebo jiných služeb dle aktuální nabídky informačního centra (všechny tyto služby jsou placené);

V případě nepřítomnosti pracovníka informačního centra jsou tyto služby poskytovány příslušnými odbory v provozní době úřadu.

Pokud připadne 31. prosinec na pondělí nebo středu, je stanovena provozní doba a půjčovní doba pro veřejnost

 • od 08:00 do 11:30 hodin.

Základní pracovní doba úředníků úřadu je stanovena tajemnicí v pracovním řádu

Starosta, místostarosta a tajemnice mohou z provozních, ekonomických a technických důvodů rozhodnout o uzavření či omezení provozu úřadu.  Uzavření či omezení bude vždy řádně na budovách vyznačeno a dle možností v neodkladné době zveřejněno.