Vítkov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - 269/2017 - Rozpočtová odpovědnost města Vítkov – zveřejňování dokumentů

Na základě právních předpisů vztahujících se k rozpočtové odpovědnosti č. 23/2016 Sb. a č. 24/2016 Sb. sdělujeme, že veškeré povinně zveřejňované dokumenty města Vítkov, jako jsou:

schválené rozpočty, schválené střednědobé výhledy rozpočtů, schválená pravidla rozpočtových provizorií, schválených rozpočtových opatření a schválených závěrečných účtů jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách města www.vitkov.info pod záložkou „Městský úřad“ v sekci „Povinně zveřejňované informace“ pod bodem „Informace zveřejňované dle z. č. 250/2000 Sb..

V listinné podobě jsou tyto dokumenty k nahlédnutí u vedoucího finančního odboru na městském úřadě dveře č. 403.

Datum sejmutí: 21. 11. 2027 Zodpovídá: Jan Dušek