Vítkov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - 27/2024 - Rozpočtové opatření č. 1/2024

Rozpočtové opatření č. 1/2024

Schváleno v RM dne 25.01.2024, č. usnesení 883/22

 

Příjmy: 

P. č. ODPA POL UZ ORJ ORG Částka Poznámka
1   2460   3   30.000,00 Kč Splátka návratné finanční výpomoci MuDr.Vitalii Smetanskyi 
  2451   9   260.000,00 Kč Splátka návratné finanční výpomoci Krajina břidlice
2 2223 2212   1 878 120.000,00 Kč Vymožené nazaplacené pohledávky z titulu pokut -radar
3   2212   1,6,8,10   70.000,00 Kč Doplnění rozpočtu příjmů z pokut  jednotlivých odborů
4 6171 2324   1   70.000,00 Kč Přijaté náhrady od pojišťoven
5 3722 2132   2   94.000,00 Kč Přijaté pachtovné za skládku
6 1032 2131   2   650.000,00 Kč Přijaté pachtovné za pacht lesů - TS Vítkov
7              
Celkem           1.294.000,00 Kč  

 

Výdaje:

P.č. ODPA POL UZ ORJ ORG Částka Poznámka
1 6402 5366   4 896 8.916,00 Kč Vrácení poskytnuté dotace - prevence kyberkriminality
2 6402 5366   2 900 5.520,00 Kč Vrácení poskytnuté dotace - řešení nakládání s vodami v Klokočově a Podhradí
2 6402 5366   2 865 25.035,00 Kč Vrácení poskytnuté dotace - senior point Vítkov 2023
Celkem 39.471,00 Kč  

 

Financování:

P.č. ODPA POL UZ ORJ ORG Částka Poznámka
    8115   1   1.254.529,00    financování - běžné účty
             -    financování - účty fondů
Datum sejmutí: 31. 12. 2024 Zodpovídá: Jan Dušek