Vítkov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - 270/2023 - Sazebník úhrad nákladů v souvislosti se zpracováním žádosti subjektu údajů o uplatnění práva subjektu údajů podle Nařízení GDPR na účetní období 2024

Sazebník úhrad nákladů v souvislosti se zpracováním žádosti subjektu údajů o uplatnění práva subjektu údajů podle Nařízení GDPR na účetní období 2024

 

Sazebník úhrad nákladů se vydává v souvislosti se zpracováním žádosti subjektu údajů o uplatnění práva subjektu údajů podle Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

Sazebník výše úhrad

a) cena fotokopie a cena tisku (je-li informace poskytována formou fotokopie či počítačového tisku)

černobílá

formát A4 (text)

jednostranná kopie

1,29 Kč

 

 

oboustranná kopie

2,58 Kč

 

formát A4 (obrázek)

jednostranná kopie

2,03 Kč

 

 

oboustranná kopie

4,06 Kč

barevná

formát A4 (text)

jednostranná kopie

4,17 Kč

 

 

oboustranná kopie

8,34 Kč

 

formát A4 (obrázek)

jednostranná kopie

7,17 Kč

 

 

oboustranná kopie

14,34 Kč

 

Cena formátu A3 je vždy dvojnásobná.

 

b) cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči CD nebo DVD disk 12 Kč

c) poštovné, je-li informace zasílána poštou, dle sazebníku poštovních služeb; balné se neúčtuje

d) osobní náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací se účtují, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 1 hod. ve výši 275,75 Kč za každou ukončenou hodinu (hodinová sazba je stanovena podle Metodického doporučení č. 2 k postupu povinných subjektů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).

e) v případě, že celkové náklady spojené s poskytnutím informací budou obsahovat haléřovou hodnotu, pak se výsledná částka zaokrouhlí na celé koruny směrem dolů

Náklady se neúčtují, pokud náklady spojené s poskytnutím informací nepřesáhnou částku 100,- Kč; pokud však budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude požadována úhrada, i když náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 100,- Kč.

 

Sazebník úhrad nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024

Rada města Vítkova schválila usnesením č.818/20 ze 7. prosince 2023

Datum sejmutí: 31. 12. 2024 Zodpovídá: Jan Dušek