Vítkov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - 279/2018 - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy. Obec Staré Těchanovice

Město Vítkov tímto oznamuje, že dne 21. 05. 2018 uzavřelo s obcí Staré Těchanovice 

Veřejnoprávní smlouvu (dále VPS) podle ustanovení § 3a) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších doplňků a změn.  Souhlas s uzavřením této VPS udělil v souladu s ustanovením § 3a) odstavce 2 citovaného zákona o obecní policii Krajsky úřad Moravskoslezského kraje ve svém Rozhodnutí ze dne 5. 9. 2018.

Předmětem uzavřené VPS je zajištění odchytu opuštěných a toulavých zvířat strážníky Městské  policie Vítkov na území obce Staré Těchanovice, která obecní policii nemá.  Tato činnost se provádí za sjednaných podmínek a za úhradu nákladů spojených s výkonem smluvených úkolů.

Datum sejmutí: 1. 12. 2037 Zodpovídá: Jan Dušek