Vítkov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - 285/2023 - Rozpočet města na rok 2024

ROZPOČET MĚSTA VÍTKOV na rok 2024

Schváleno v ZM dne 13.12.2023, č. usnesení 430/11 

Příjmy Třída    Částka v Kč 
Daňové 1xxx   138.144.500   
Nedaňové 2xxx   43.125.464   
Kapitálové 3xxx   1.459.800   
Dotace 4xxx   31.872.634   
z toho - neinvestiční přijaté transfery 41xx   26.865.000   
          - investiční přijaté transfery 42xx   5.007.634   
          - konsolidované položky 4134 převody vlastním fondům  3.569.200   
Příjmy celkem     214.602.398   

 

Výdaje Třída   Částka v Kč 
Provoz města bez oprav a investic     182.149.054   
Investice a opravy (realizace programu rozvoje města)     65.008.015   
Výdaje celkem 5x,6x   247.157.069   

 

Saldo rozpočtu (příjmy-výdaje) - 32.554.671   

 

Financování Třída    Částka v Kč 
Zdroje z minulých let 8115 zůstatky na běžných účtech 35.554.679   
  8115 zůstatky na účtech fondů  4.000.000   
Splátka dlouhodobých úvěrů 8124 rekonstrukce kina, investice a opravy - 7.000.008   
Financování celkem     32.554.671   

 

Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněné na internetu na https://monitor.statnipokladna.cz

Datum sejmutí: 31. 12. 2024 Zodpovídá: Jan Dušek