Kontakty

Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7

74901 Vítkov

GPS: 49°46'34.413"N
         17°45'5.468"E

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Telefon: +420 556 312 200 
Fax: +420 556 312 255
E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

č.ú.: 9005-1526821/ 0100 
č.ú.: 19-1323821/ 0100

 

Facebook

Najdete nás i na Facebooku

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 1077
TÝDEN: 3657
CELKEM: 1332109

Povodňový plán ORP Vítkov

Povodňový plán

 

Obsah

Nittmannův důl II

GPS: 49°49'21.180"N 17°42'56.819"E - mapa


PROSTŘEDNÍ PATRO

Nittmannův důl je mohutný třípatrový důlní komplex nacházející se přímo v centru obce Zálužné. Je největším důlním dílem na trase naučné stezky. Důl je situován v poměrně příkrém svahu kopce Morabergu nad řekou Moravicí a má, při hloubce cca 80 m, tři vzájemně propojená patra. To nejnižší je těsně nad úrovní řeky. Důl je tvořen složitým systémem chodeb a velkých dobývacích komor – výrubní, které jsou z velké části vyplněny kamennou zakládkou. Horníci totiž už v podzemí při těžbě dokázali z vytěžené horniny oddělit tu část, která nebyla vhodná pro další zpracování. Tento materiál z dolu nevyváželi, a využívali jej na vyplnění komor a vyzdívání chodeb a komínů. Takto vzniklé zakládky nahrazují výdřevu, známou z jiných důlních děl, a zároveň vytváří vyšší úroveň pracovní podlahy pro další pracovní záběr. Současně dávají břidlicovému podzemí neopakovatelný, charakteristický vzhled. Celková délka vnitřních prostor dolu přesahuje 3 km. Těžba břidlice v tomto dole byla ukončena před první světovou válkou, kdy již byla většina ložiska vytěžena. Pro zdejší břidlicové doly byl osudným a tragickým rok 1885. Tehdy došlo k mohutnému průvalu spodních vod do všech tří činných dolů. Nittmannův důl se s nenadálým přívalem vody vypořádal poměrně dobře. Voda protekla důlním dílem a z jeho nejnižšího patra si našla cestu do řeky Moravice. Poškozena byla jen část vnitřního zařízení dolu. Malý vodní tok odvádějící důlní vody do řeky v dole zůstal a jeho prostorami protéká dosud. V dalších dolech měla tato událost daleko závažnější následky. Neobešla se také bez obětí na životech.


EVROPSKY VÝZNAMNÁ LOKALITA
KÓD CZ0813767 – ZÁLUŽNÁ
PŘÍRODNÍ PAMÁTKA

Druhá, téměř kolmá šachta hluboká asi 60 m, má profil 6x6 m a vede ze dna úpadnice přímo do 3. patra dolu. Z ní se do stran rozbíhají vodorovné štoly. Celý podzemní systém tvoří vytěžené komory vysoké až 10 metrů, které jsou z velké části vyplněny uloženou zakládkou z břidlicové hlušiny. Zakládkou byly vyzděny také přístupové a komunikační chodby, jejichž stěny jsou tvořeny uloženými břidlicovými deskami. Mezi nimi je bezpočet spár a dutin vhodných pro zimování netopýří populace.

Mikroklima v jednotlivých částech dolu je velmi rozdílné. Je určováno způsobem a intenzitou odvětrání, směrem proudění vzduchu a ročními změnami teplot na povrchu. V horních patrech, spojených s vnějším prostředím jen jednou šachtou, je dynamika proudění vzduchu minimální, a mikroklima je tedy stabilní. Teploty se tu celoročně pohybují od +5,2 °C do +6,2 °C a relativní vlhkost je okolo 97 %. Nejníže položené třetí patro dolu je spojeno s povrchem třemi šachtami. Dynamika proudění vzduchu a také teplotní změny v podzemí jsou zde intenzivní a rychle reagují na změny teplot na povrchu. Mikroklima a jeho stabilita v zimním období určuje výběr míst k zimování jednotlivých druhů netopýrů. Zatímco v horních teplotně stabilních patrech zimují netopýři rodu Myotis, nejníže položené patro využívá k zimování druh Barbastella Barbastellus – netopýr černý. Nittmannův důl je jedním z pěti nejvýznamnějších zimovišť tohoto velmi vzácného druhu netopýrů v České republice. Jejich zimující kolonie zde čítají až 300 jedinců.


Prostředí opuštěných břidlicových dolů poskytuje výhodné podmínky mnoha zvláštním druhům živočichů a zároveň zajímavým druhům hub.
 

Výběr jazyka