Kontakty

Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7

74901 Vítkov

GPS: 49°46'34.413"N
         17°45'5.468"E

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Telefon: +420 556 312 200 
Fax: +420 556 312 255
E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

č.ú.: 9005-1526821/ 0100 
č.ú.: 19-1323821/ 0100

 

Facebook

Najdete nás i na Facebooku

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 7
DNES: 1187
TÝDEN: 1187
CELKEM: 1329639

Povodňový plán ORP Vítkov

Povodňový plán

 

Obsah

Ruiny

GPS: 49°48'53.759"N 17°42'33.541"E - mapa


FENOMÉN TECHNICKÉ RŮZNOSTI

Každý břidlicový důl a lom v době své činnosti byl jedinečnou ukázkou technického řešení způsobu dobývání. Tato jedinečnost vycházela především z různosti břidlicových ložisek, jejich směru a uložení, ze samotné geomorfologie terénu a návazného řešení. Technické řešení bylo také ovlivněno velikostí parcely, kterou majitel dolu vlastnil, a samozřejmě dobou, ve které byla na dole či lomě břidlice dobývána. Taktéž řešení technického zázemí dolu bylo závislé na uvedených podmínkách a bylo řešeno různorodě. V celém Nízkém Jeseníku je možné vysledovat stopy po těžbě, a to v podzemí i na povrchu. 

V místech dobývání zpravidla nacházíme ruiny technických budov. Téměř u každé dobývky se v bezprostřední blízkosti nacházely přístřešky rumpálů, vrátků, později budovy těžních strojů s parními kotelnami a motorovými strojovnami, odkud se poháněly dopravní prostředky v podobě skipů, důlních vozíků, zavěšených plošin a později klecí. O kus dál stály jednoduché dřevěné přístřešky, ale i složité zděné budovy sloužící jako štípárny břidlice. V letním období štípači pracovali také přímo na haldách, aby odpad ze štípání nemusel být dále převážen.

V Pollakově štole naopak známe dílnu v podzemí, přímo na výrubní komoře, kde se pracovalo především v zimním období a odkud byl vyvážen na povrch již hotový výrobek. Od dob zavedení těžby odstřelem nalézáme různá řešení skladů trhavin a rozbušek. Sklad trhavin byl budován v odlehlých opuštěných chodbách dolu, ale i na povrchu a sestával z různých bezpečnostních prvků, například dveří, speciálních lamp aj. Sklad rozbušek a zápalnic byl budován odděleně na povrchu, zpravidla z jedlového protipožárně impregnovaného dřeva.

Od dob svícení elektrickými lampami byly budovány také baterkárny, kde se dobíjely elektrické zdroje.

 

BUDOVY A ŘEMESLA

K větším dolům zpravidla náležely truhlářské, tesařské, kovářské a zámečnické dílny. V těchto dílnách byly vyráběny a udržovány potřebné nástroje k dobývání. Důlní kovář zde brousil špičáky, motyky, krumpáče, kul špice majzlíků a dlát, opravoval lopaty, opravoval složité hřídele a ložiska vozů i strojů aj. Tesař chystal důlní výdřevy, opravoval dřevěné vozíky, stavěl jednoduché přístřešky štípáren a prováděl řadu dalších činností. V pozdějších dobách, kdy do dolu byla zavedena elektřina, přibyla další profese důlního elektrikáře a s ní elektrikářská dílna, kde se součástky opravovaly a udržovaly. Ve větších břidlicových závodech stály dílny na zpracování břidlice – řezárny, brusírny aj., kde se ze suroviny vyráběla řada výrobků – brusy, brousky, řezané obklady a dlažby, tabulky na psaní, broušené výrobky aj. Typický charakter mívaly také správní budovy dolů.

 

PŘÍKLAD SESKUPENÍ PRACOVNÍKŮ A PROFESÍ V BŘIDLICOVÉM DOLE
(podle důlní knihy dolu Nové Těchanovice – Pollakova štola v roce 1950):

Osazenstvo v dole: 1 důlní dozorce a současně střelmistr, 3 horníci, 2 pomocní horníci, 2 vozači.

Osazenstvo na povrchu: 1 strojník, 1 hlídač.

Osazenstvo výroby: 5 štípačů.

Celkem tedy v dole pracovalo 15 pracovníků.

 

PŘÍKLAD MNOŽSTVÍ VÝROBY A SPOTŘEBY
Za měsíc březen 1950 bylo vytěženo 377 vozů surové břidlice a 392 vozíků odpadu. Z toho vyrobeno 633 sáhů pokrývačské břidlice

Spotřebováno bylo:

  • donarit 55 kg
  • rozbušek 200 ks
  • střelného prachu 2,5 kg
  • zápalnic 50 věnců
  • karbidu 140 kg
  • kovářského uhlí 20 kg
  • autooleje 40 l
  • nafty 250 l
  • benzinu 10 l
  • ložiskového oleje, kolomazi a vaseliny po 1 kg.

 

Výběr jazyka