Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Vítkov

město Vítkov

MĚSTO V PŘÍRODĚ

Město Vítkov se nachází ve Slezsku v okrese Opava, v Moravskoslezském kraji. Leží v terénu Vítkovské vrchoviny na úpatí Nízkého Jeseníku. Žije zde přibližně 5 670 obyvatel. Vítkov je pro jižní Opavsko obec s rozšířenou působností; její správní obvod zahrnuje 12 obcí. Městem protéká potok Čermná.

Adresář zaměstnanců

Seznam osob a kontaktní spojení (Městský úřad Vítkov)

Bc. Zdeněk Adamec

vedoucí odboru dopravy - Odbor dopravy, náměstí Jana Zajíce 4, Vítkov (Patro: 1, Dveře č.: 116)

Ing. Ingrid Adamusová

regionální rozvoj - Odbor služeb, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (Patro: 1B, Dveře č.: 120)

Jaromír Ambrož

účetnictví příjmů a majetku, zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení, daně - Finanční odbor, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (Patro: 4A, Dveře č.: 402)

Petr Anders

technické průkazy - Odbor dopravy, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (Patro: 1A, Dveře č.: 107)

Bc. Bronislava Balnarová

obecní živnostenský úřad, Czech POINT - Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, náměstí Jana Zajíce 4, Vítkov (Patro: 3, Dveře č.: 301)

Pavlína Bartošová

kulturní referentka - Odbor kultury, Dělnická 746, Vítkov (Patro: 2 )

Bc. Michal Bensch, DiS

Vedoucí odboru správních činností a obecního živnostenského úřadu - Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, náměstí Jana Zajíce 4, Vítkov (Patro: 2, Dveře č.: 202)

Bc. Renata Benschová

pronájmy, pachty a výpůjčky pozemků, individuální dotace, návratné finanční výpomoci, dary - Finanční odbor, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (Patro: 2A, Dveře č.: 209)

Andrea Brijarová

vedoucí odboru kultury - Odbor kultury, Dělnická 746, Vítkov (Patro: 2 )

Bc. Lenka Cihlářová

podatelna - Odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (Patro: 1B, Dveře č.: 112)

Mgr. Marie Černocká

sociálně-právní ochrana dětí - Odbor sociálních věcí, náměstí Jana Zajíce 4, Vítkov (Patro: 3, Dveře č.: 314)

Rostislav Dragon

správce kulturního domu - Odbor kultury, Dělnická 746, Vítkov

Tomáš Drkal

Informatik - Odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (Patro: 4A, Dveře č.: 408)

Mgr. Marcela Dubová

mzdy - Odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (Patro: 2A, Dveře č.: 210)

Ing. Petra Dubová

dopravní přestupky - Odbor dopravy, náměstí Jana Zajíce 4, Vítkov (Patro: 1, Dveře č.: 115)

Jan Dušek

Webmaster, Vítkovský zpravodaj - Oddělení vnějších vztahů a propagace, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (Patro: 1A, Dveře č.: 101)

Mgr. Kateřina Fojtíková

sociální pracovník, parkovací průkazy, kurátor pro dospělé - Odbor sociálních věcí, náměstí Jana Zajíce 4, Vítkov (Patro: 2, Dveře č.: 204)

Zdeňka Formánková

sekretariát starosty - Odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (Patro: 2B, Dveře č.: 212)

Bc. Lenka Gonsiorová

náhradní rodinná péče, kurátor pro mládež - Odbor sociálních věcí, náměstí Jana Zajíce 4, Vítkov (Patro: 3, Dveře č.: 312)

Jiří Grigier

referent silničního hospodářství - Odbor služeb, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (Patro: 1B, Dveře č.: 117)

Ing. Ondřej Haas

územní a stavební řízení - Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (Patro: 3A, Dveře č.: 302)

Martina Hájková

evidence a vymáhání pohledávek, exekuční řízení - Finanční odbor, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (Patro: 3B, Dveře č.: 312)

Pavlína Hegrová

evidence a správa místního poplatku za užívání veřejného prostranství, povolení k umístění herního prostoru, evidence a vymáhání pohledávek - Finanční odbor, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (Patro: 3B, Dveře č.: 312)

Bohumil Hruboň

řidič, údržbář - Odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov

Iveta Hübnerová

pokladna - Finanční odbor, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (Patro: 1. A, Dveře č.: 105)

Mgr. Eva Hýžová

přestupky, stížnosti - Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, náměstí Jana Zajíce 4, Vítkov (Patro: 2, Dveře č.: 201)

Bc. Marek Javorský

referent odboru - Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (Patro: 3A, Dveře č.: 308)

Ing. Michaela Kaspříková

regionální rozvoj - Odbor služeb, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (Patro: 1B, Dveře č.: 120)

Ing. Hana Kiššová

referentka školství - Odbor služeb, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (Patro: 1B, Dveře č.: 119)

Mgr. Hana Klapetková

vedoucí odboru sociálních věcí, žadatelé o náhradní rodinnou péči - Odbor sociálních věcí, náměstí Jana Zajíce 4, Vítkov (Patro: 3, Dveře č.: 302)

Jana Knichalová

evidence a správa místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a místního poplatku ze psů - Finanční odbor, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (Patro: 3B, Dveře č.: 312)

Mgr. Kateřina Koldušková

přestupky, stížnosti - Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, náměstí Jana Zajíce 4, Vítkov (Patro: 2, Dveře č.: 201)

Alena Kotásková

evidence a pojištění majetku, výkaznictví a metodika pro příspěvkové organizace - Finanční odbor, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (Patro: 4A, Dveře č.: 401)

Mgr. Pavlína Kubalová

sociálně - právní ochrana dětí - Odbor sociálních věcí, náměstí Jana Zajíce 4, Vítkov (Patro: 3, Dveře č.: 313)

Bc. Tereza Kubánková, DiS.

řidičské průkazy - Odbor dopravy, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (Patro: 1A, Dveře č.: 106)

Ing. Miroslava Kunzová

Vedoucí odboru výstavby, ÚP a ŽP - Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (Patro: 3A, Dveře č.: 302)

Ing. Tomáš Kupka

územně analytické podklady - Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (Patro: 3A, Dveře č.: 301)

Magda Kyznarová, DiS.

metodik spisové služby - Odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (Patro: 3B, Dveře č.: 311)

Bc. Ivo Laník

sociální pracovník, komunitní plánování soc. služeb - Odbor sociálních věcí, náměstí Jana Zajíce 4, Vítkov (Patro: 2, Dveře č.: 204)

Jan Leśniczak

prodej, směna, nabytí pozemků, věcná břemena, souhlasy s umisťováním staveb, vstupů na pozemky - Finanční odbor, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (Patro: 2A, Dveře č.: 209)

Bc. Věra Leváková

kurátorka pro děti a mládež, náhradní rodinný péče - Odbor sociálních věcí, náměstí Jana Zajíce 4, Vítkov (Patro: 2, Dveře č.: 314)

Andrea Lukašíková

územní a stavební řízení - Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (Patro: 3A, Dveře č.: 302)

David Machala

informatik - Odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (Patro: 4A, Dveře č.: 408)

Marie Machurová

hlavní účetní, účetnictví výdajů, transferů, fondů - Finanční odbor, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (Patro: 4A, Dveře č.: 402)

Bc. Tomáš Mikeska, DiS.

řízení bezpečnosti, pracoviště krizového řízení - Odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (Patro: 2A, Dveře č.: 208)

Ing. Marie Mikulová

referentka investic - Odbor služeb, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (Patro: 1B, Dveře č.: 120)

Mgr. Jana Molková, DiS.

sociální pracovník, opatrovnictví - Odbor sociálních věcí, náměstí Jana Zajíce 4, Vítkov (Patro: 2, Dveře č.: 204)

Martina Moravcová

kulturní referentka - Odbor kultury, Dělnická 746, Vítkov (Patro: 2 )

Mgr. Eliška Morkesová

dopravní přestupky - Odbor dopravy, náměstí Jana Zajíce 4, Vítkov

Bc. Lenka Motlová

matrika, vidimace a legalizace, Czech POINT - Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (Patro: 1A, Dveře č.: 103)

Ing. Michal Novotný

prodej, směna, nabytí pozemků, věcná břemena, souhlasy s umisťováním staveb, vstupů na pozemky - Finanční odbor, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (Patro: 2A, Dveře č.: 209)

Daniela Olbertová

Vedoucí oddělení vnějších vztahů a propagace - Oddělení vnějších vztahů a propagace, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (Patro: 3B, Dveře č.: 313)

Ivana Oršová

územní plánování - Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (Patro: 3A, Dveře č.: 302)

Radek Paršo

Referent oddělení - Oddělení vnějších vztahů a propagace, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (Patro: 1A, Dveře č.: 101)

Jarmila Pešlová, DiS.

evidence a úhrada faktur, DPH, cestovní náhrady, evidence a vymáhání pohledávek - Finanční odbor, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (Patro: 4A, Dveře č.: 401)

Ing. Šárka Petrtýlová

Tajemnice městského úřadu - Tajemnice úřadu, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (Patro: 2A, Dveře č.: 202)

Regina Raabová, DiS.

sociální pracovník, opatrovnictví - Odbor sociálních věcí, náměstí Jana Zajíce 4, Vítkov (Patro: 2, Dveře č.: 203)

Bc. Michaela Réteiová

cestovní doklady, občanské průkazy, ohlašovna trvalého pobytu, vidimace a legalizace - Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (Patro: 1A, Dveře č.: 102)

Ing. Jiří Riška

vedoucí odboru služeb - Odbor služeb, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (Patro: 1B, Dveře č.: 118)

Mgr. Ivana Rosecká

dopravní přestupky - Odbor dopravy, náměstí Jana Zajíce 4, Vítkov (Patro: 1, Dveře č.: 114)

Monika Schrammová

místní komunikace - Odbor služeb, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (Patro: 1B, Dveře č.: 117)

Ing. Zuzana Skačíková

Informační centrum - Oddělení vnějších vztahů a propagace, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (Patro: 1B, Dveře č.: 111)

Bc. Marcela Skalická

vedoucí odboru - Odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (Patro: 2A, Dveře č.: 203)

Bc. Marek Sommer

památková péče - Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (Patro: 3A, Dveře č.: 308)

Petra Staňková

sekretariát tajemnice - Odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (Patro: 2A, Dveře č.: 201)

Petr Šíma

územní a stavební řízení - Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (Patro: 3A )
Telefon: +420556312281
E-mail: sima@vitkov.info

Ing. Xenie Šrubařová

cestovní doklady, občanské průkazy, ohlašovna trvalého pobytu, vidimace a legalizace - Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (Patro: 1A, Dveře č.: 102)

Jaromír Štipčák

lesy, myslivost, rybářství - Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (Patro: 3A, Dveře č.: 310)

Ing. Klára Švecová

obecní živnostenský úřad, Czech POINT - Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, náměstí Jana Zajíce 4, Vítkov (Patro: 3, Dveře č.: 301)

Mgr. Bc. Martin Tihelka

dopravní přestupky - Odbor dopravy, náměstí Jana Zajíce 4, Vítkov (Patro: 1, Dveře č.: 114)

Ondřej Turcovský, DiS.

vodoprávní úřad - Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (Patro: 3A, Dveře č.: 309)

Ing. Šárka Vašková

sekretariát tajemnice - Odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (Patro: 2A, Dveře č.: 201)

Ing. Radim Vedra

vedoucí odboru - Finanční odbor, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (Patro: 4A, Dveře č.: 403)

Jarmila Wesselská

ochrana přírody, ZPF - Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (Patro: 3A, Dveře č.: 309)

Bc. Vladimír Židek

technické průkazy - Odbor dopravy, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (Patro: 1A, Dveře č.: 107)

Úřad

Kontaktní informace

Adresa:
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

Tel: +420 556 312 200 

Fax: +420 556 312 255

 

Právnická osoba:
Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Č.Ú: 19-1323821/0100

Povodňový plán

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28
1
29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25
1
26 27
1
28
2
29
1
30

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:12
DNES:1030
TÝDEN:2076
CELKEM:3019927

Ostatní informace

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Svoz odpadů

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27
28
29 30
31
1 2
3
4
5 6 7
8 9
10
11
12 13
14
15 16
17
18
19 20 21
22 23
24
25
26 27
28
29 30

Aktuální teplota

25.6.2024 21:06

Aktuální teplota:

20.5 °C

Vlhkost:

67.4 %

Rosný bod:

14.2 °C

Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas


Město Vítkov