Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Vítkov

město Vítkov

MĚSTO V PŘÍRODĚ

Město Vítkov se nachází ve Slezsku v okrese Opava, v Moravskoslezském kraji. Leží v terénu Vítkovské vrchoviny na úpatí Nízkého Jeseníku. Žije zde přibližně 5 670 obyvatel. Vítkov je pro jižní Opavsko obec s rozšířenou působností; její správní obvod zahrnuje 12 obcí. Městem protéká potok Čermná.

Provozování tomboly

Podmínky Městského úřadu ve Vítkově k povolení a provozování.

 1. Právní předpisy vztahující se k provozování a povolování tombol
 • Zákon  č. 202/1990 Sb.,  o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
 1. Provozovatel tomboly

Provozovatelem tomboly může být jen právnická osoba se sídlem na území České republiky, které oprávněný orgán vydal povolení k provozování tomboly

 1. Podmínky pro provozování a povolování tombol

Městský úřad Vítkov jako oprávněný správní orgán povoluje tombolu s herní jistinou do 50.000,-Kč. U tombol s herní jistinou nad 50.000,-Kč je povolujícím orgánem Ministerstvo financí ČR.

Povolení se vydá, jestliže provozování tomboly je v souladu s jinými právními předpisy, nenarušuje veřejný pořádek a je zaručeno její řádné provozování.

Úhrnná cena výher nesmí být menší než 20% a vyšší než 50% herní jistiny. Herní jistinou se rozumí násobek počtu vydaných losů a prodejní ceny jednoho losu.

Pravděpodobnost výhry nesmí být menší než 1 : 200, tj. na 200 losů min. 1 cena.

Slosování musí být veřejné a musí být jmenován loterní zástupce.

 1. Povolovací řízení

Povolovací řízení probíhá na základě písemné žádosti provozovatele a doložení požadovaných dokladů. K podání žádosti lze využít formulář „Žádost o povolení uspořádání tomboly“, který lze stáhnout zde. Formulář lze vyzvednout přímo na finančním odboru dveře č.209 nebo na webových stánkách města.

 1. Na kterém místě je možné záležitost řešit

Městský úřad Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, Vítkov, finanční odbor, dv. č. 202,

kontaktní osoba: paní Jana Satková, tel. 556 312 273, e-mail: satkova@vitkov.info

 1. Správní  poplatky a jejich úhrada

Správní poplatek za povolení tomboly činí 500 Kč a bude vyměřen platebním výměrem před vydáním rozhodnutí o povolení tomboly (§ 5, odst.3, zákona. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích). Poplatek lze uhradit převodem z účtu na účet města vedený u Komerční banky, a.s., č. účtu 19-1323821/0100, případně může být zaplacen v hotovosti v centrální pokladně Městského úřadu Vítkov. Platba bude realizována s variabilním symbolem č. 3150480. Poplatek je splatný před vydáním rozhodnutí.

 1. Lhůta pro vydání rozhodnutí o povolení tomboly

dle správního řádu, rozhodnutí vydá oprávněný správní orgán bezodkladně po předložení dokladu o  úhradě správního poplatku.

 1. Vyúčtování tomboly

Vyúčtování tomboly zajistí loterní zástupce nejpozději do 60 dnů po skončení lhůty pro vyzvednutí výher. K vyúčtování tomboly lze využít formulář „Vyúčtování tomboly“, který lze stáhnout zde.

Provozovatel je povinen předložit vyúčtování orgánu státního dozoru a v opise orgánu, který tombolu povolil.

 1. Uplatnění opravných prostředků

Provozovatel může podat proti rozhodnutí o povolení tomboly do 15ti dnů ode dne doručení odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje prostřednictvím Městského úřadu Vítkov, finančního odboru.

 1. Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností

Oprávněný správní orgán uloží pokutu až do výše 150 000 Kč  právnické osobě, která v jejím územním obvodu provozuje tombolu bez povolení nebo v rozporu se zákonem, herním plánem nebo podmínkami, které jí byly v povolení uloženy.

 1. Odvod z tomboly

Poplatníkem odvodu z tomboly je provozovatel tomboly. Sazba odvodu činí 20% z dílčího základu odvodu (dílčí základ odvodu tvoří částka, o kterou úhrn vsazených částek převyšuje úhrn vyplacených výher). Odvodovým obdobím je kalendářní rok a správu odvodu z tomboly vykonávají finanční úřady.

Přílohy:

 • Žádost o uspořádání tomboly
 • Vyúčtování tomboly

Ve Vítkově dne 8.2.2012

Datum vložení: 5. 1. 2022 10:23
Datum poslední aktualizace: 11. 10. 2023 21:06
Autor: Ing. René Kyšák

Úřad

Kontaktní informace

Adresa:
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

Tel: +420 556 312 200 

Fax: +420 556 312 255

 

Právnická osoba:
Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Č.Ú: 19-1323821/0100

Povodňový plán

Povodňový plán

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:6
DNES:863
TÝDEN:863
CELKEM:2910822

Ostatní informace

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Svoz odpadů

Únor 2024
Po Út St Čt So Ne
29
30
31 1 2
3 4
5
6
7 8
9
10 11
12
13
14 15 16
17 18
19
20
21 22
23
24 25
26
27
28 29 1
2 3

Aktuální teplota

26.2.2024 23:14

Aktuální teplota:

8,4 °C

Vlhkost:

82,6 %

Rosný bod:

5,6 °C

Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas


Město Vítkov