Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Vítkov

město Vítkov

MĚSTO V PŘÍRODĚ

Město Vítkov se nachází ve Slezsku v okrese Opava, v Moravskoslezském kraji. Leží v terénu Vítkovské vrchoviny na úpatí Nízkého Jeseníku. Žije zde přibližně 5 670 obyvatel. Vítkov je pro jižní Opavsko obec s rozšířenou působností; její správní obvod zahrnuje 12 obcí. Městem protéká potok Čermná.

Soutěže, ankety nebo jiné akce o ceny

Namísto tomboly mohou organizátoři také uspořádat soutěž, anketu nebo jinou akci o ceny, kdy se organizátor zavazuje vyplatit účastníkům určeným slosováním nebo jiným náhodným výběrem, nepeněžité výhry.

Ty u jednoho provozovatele v jednom kalendářním roce nesmějí přesáhnout částku 200.000 Kč a hodnota jednotlivé výhry nesmí přesáhnout 20.000 Kč. Pořádání takových akcí je potřeba oznámit místně příslušnému finančnímu úřadu (ve smyslu vyhlášky MF č. 315/1999 Sb., o způsobu oznamování soutěží, anket a jiných akcí o ceny, které nejsou spotřebitelskou loterií) nejpozději 15 dní předem.

Oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky není zpoplatněna. Samo ministerstvo financí tento postup nepřímo provozovatelům tombol posvětilo, pokud budou dodrženy podmínky dle vyhlášky 315/1999 Sb.

 


 

315/1999 Sb.

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 1. prosince  1999

o způsobu oznamování soutěží, anket a jiných akcí o ceny, které nejsou spotřebitelskou loterií

 

Ministerstvo financí stanoví podle § 1 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., zákona č. 149/1998 Sb. a zákona č. 63/1999 Sb.:

 

§ 1

Provozovatel soutěží, anket nebo jiných akcí o ceny, ve kterých souhrn nepeněžitých výher za jeden kalendářní rok nepřesáhne částku 200 000 Kč a hodnota jednotlivé výhry nepřesáhne částku 20 000 Kč, (dále jen "provozovatel") učiní písemně místně příslušnému finančnímu úřadu 1) nejpozději 15 dní přede dnem jejich zahájení oznámení podle § 2.

 

 ------------------------------------------------------------------

 1) Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 325/1993 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb.

 

§ 2

 (1) Oznámení obsahuje tyto údaje:

a) u právnických osob obchodní jméno, identifikační číslo a sídlo, u fyzických osob jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, místo trvalého pobytu, obchodní jméno, identifikační číslo a místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu,

b) jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození a místo trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou statutárním    orgánem nebo jeho členy, s uvedením rozsahu oprávnění jednat a podepisovat jménem právnické osoby,

c) název, stručný popis soutěže, ankety a jiné akce o ceny (např. reklamní akce na určitý výrobek, produkt nebo službu),

d) dobu konání soutěže, ankety nebo jiné akce o ceny, tj. přesné datum jejího zahájení a ukončení. Datem ukončení se rozumí datum posledního slosování nebo jinak uskutečněného náhodného výběru výherců soutěže, ankety a jiné akce o ceny,

e) souhrn nepeněžitých výher v peněžním vyjádření, k jejichž poskytnutí se provozovatel zavazuje a hodnotu jednotlivých výher. Peněžní vyjádření nepeněžitých výher se provádí podle zvláštního předpisu, 2)

f) místo, způsob a lhůty pro předání výher.

 

(2) Oznámení podléhají rovněž všechny změny v údajích uvedených v odstavci 1, a to ve lhůtě do 15 dnů po dni, v němž ke změně došlo.

(3) Za každou jednotlivou soutěž, anketu nebo jinou akci o ceny se podává samostatné oznámení.

(4) Pokud zahájení a ukončení soutěže, ankety nebo jiné akce o ceny je rozloženo do více kalendářních roků, uvede provozovatel v oznámení souhrn nepeněžitých výher a hodnotu jednotlivých výher v rozdělení podle jednotlivých kalendářních roků.

 

 ------------------------------------------------------------------

2) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).

Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim.

 

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.

 

Ministr:

doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.

 

 

Datum vložení: 5. 1. 2022 10:22
Datum poslední aktualizace: 11. 10. 2023 13:26
Autor: Ing. René Kyšák

Úřad

Kontaktní informace

Adresa:
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

Tel: +420 556 312 200 

Fax: +420 556 312 255

 

Právnická osoba:
Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Č.Ú: 19-1323821/0100

Povodňový plán

Povodňový plán

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:7
DNES:413
TÝDEN:5903
CELKEM:3010417

Ostatní informace

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Svoz odpadů

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27
28
29 30
31
1 2
3
4
5 6 7
8 9
10
11
12 13
14
15 16
17
18
19 20 21
22 23
24
25
26 27
28
29 30

Aktuální teplota

15.6.2024 11:06

Aktuální teplota:

20.7 °C

Vlhkost:

52.6 %

Rosný bod:

10.7 °C

Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas


Město Vítkov