Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Vítkov

město Vítkov

MĚSTO V PŘÍRODĚ

Město Vítkov se nachází ve Slezsku v okrese Opava, v Moravskoslezském kraji. Leží v terénu Vítkovské vrchoviny na úpatí Nízkého Jeseníku. Žije zde přibližně 5 670 obyvatel. Vítkov je pro jižní Opavsko obec s rozšířenou působností; její správní obvod zahrnuje 12 obcí. Městem protéká potok Čermná.

Výběrové řízení - referent odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí

Referent odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí 2

Tajemnice Městského úřadu Vítkov vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení funkce - referent odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí - MěÚ Vítkov, na dobu neurčitou.

Město Vítkov 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 

Druh práce: referent odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí Městského úřadu ve Vítkově

Charakteristika práce: Výkon speciálního stavebního úřadu v rámci přenesené působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností – povolování staveb – silniční, vodoprávní, obecné.

Zařazení: úředník - požadavek na prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru.

Místo výkonu práce: ORP  Vítkov

Předpokládaný nástup: dle dohody po ukončení výběrového řízení, nejdříve od 1.1.2024

Požadované vzdělání: Kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na úseku stavebního řádu dle zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon

 • zvláštní odborná způsobilost pro správní činnost stavební řád a vyvlastnění podle jiného právního předpisu, nebo osvědčení o úspěšném vykonání úřednické zkoušky pro obor státní služby, jehož součástí je stavební řád nebo
 • autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace pro obor architektura nebo bez specifikace oboru podle autorizačního zákona nebo
 • autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik, kterému byla udělena autorizace pro obor pozemní stavby, dopravní stavby, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, mosty a inženýrské konstrukce, statika a dynamika staveb nebo městské inženýrství nebo
 • fyzická osoba, která má vysokoškolské vzdělání ve studijním programu náležejícím do oblasti vzdělávání architektura, stavebnictví nebo právo nebo
 • fyzická osoba, která má vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 1 rok praxe při výkonu činnosti na úseku stavebního řádu ve veřejné správě nebo
 • fyzická osoba, která má střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 1 rok praxe při výkonu činnosti na úseku stavebního řádu ve veřejné správě.

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Jiné požadavky:

 • samostatnost, spolehlivost, pečlivost, komunikativnost, zodpovědnost
 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet)
 • řidičský průkaz skupiny B (řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách), aktivní řidič
 • orientace v oblasti stavebních předpisů a ve stavebně – technické dokumentaci
 • výhodou - praxe ve státní správě a samosprávě
 • výhodou orientace v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, zákoně č. 254/2001 Sb.  o vodách.

 

Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

 

K přihlášce uchazeč připojí:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a o dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně dokladu o vykonání státní závěrečné zkoušky
 • telefonní kontakt a e-mail

 

Platové zařazení: 10. platová třída (23390 – 34370,- Kč), stupeň dle délky praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, možnost přiznání osobního příplatku a odměn dle zákona 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zaslané materiály budou uchazečům vráceny spolu s písemným vyrozuměním o výsledku výběrového řízení.

 

Zaměstnanecké benefity:

 • stabilní zaměstnavatel
 • pružná pracovní doba
 • v souladu s Fondem zaměstnavatele:
  • stravenky ve výši 120 korun;
  • příspěvek 500 Kč měsíčně na penzijní, důchodové nebo životní pojištění;
  • dary při pracovním výročí, dary při životním výročí
  • jednorázový příspěvek na kulturu, sport, zdraví a vzdělávání
  • jednorázový příspěvek na vitamíny
  • 3 dny indispozičního volna
  • příspěvky na pořádané zájezdy, podnikovou chatu a další.

 

Uzávěrka přihlášek: do 11. 12. 2023, přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Místo a způsob předání: písemnou přihlášku s přesně uvedeným názvem výběrového řízení a požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov v  zalepené obálce s označením „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – referent odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí MěÚ Vítkov – doba neurčitá - neotvírat“, s uvedením adresy podavatele.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo nevybrat žádného uchazeče.

 

Bližší informace:

Ing. Miroslava Kunzová, vedoucí OVÚPŽP, tel.: 556 312 260

Ing. Šárka Petrtýlová, tajemnice úřadu, tel: 556 312 203,

 

Ve Vítkově dne 15. listopadu 2023

 

Ing. Šárka Petrtýlová v.r.

tajemnice Městského úřadu Vítkov

Datum vložení: 15. 11. 2023 11:03
Datum poslední aktualizace: 15. 11. 2023 11:05
Autor: Jan Dušek

Úřad

Kontaktní informace

Adresa:
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

Tel: +420 556 312 200 

Fax: +420 556 312 255

 

Právnická osoba:
Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Č.Ú: 19-1323821/0100

Povodňový plán

Povodňový plán

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:5
DNES:100
TÝDEN:0
CELKEM:2828990

Ostatní informace

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Svoz odpadů

Prosinec 2023
Po Út St Čt So Ne
27
28
29 30
1
2 3
4
5
6 7 8
9 10
11
12
13 14
15
16 17
18
19
20 21 22
23 24
25
26
27 28
29
30 31

Aktuální teplota

10.12.2023 05:45

Aktuální teplota:

-0,7 °C

Vlhkost:

92,4 %

Rosný bod:

-1,8 °C

Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas


Město Vítkov