Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Vítkov

město Vítkov

MĚSTO V PŘÍRODĚ

Město Vítkov se nachází ve Slezsku v okrese Opava, v Moravskoslezském kraji. Leží v terénu Vítkovské vrchoviny na úpatí Nízkého Jeseníku. Žije zde přibližně 5 670 obyvatel. Vítkov je pro jižní Opavsko obec s rozšířenou působností; její správní obvod zahrnuje 12 obcí. Městem protéká potok Čermná.

Návrh na pořízení změny územního plánu

Odbor: Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

1. Základní informace

Územní plán je základní koncepční dokument města či obce, který řeší prostorové a funkční uspořádání území, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Územní plán vymezuje zastavěné území obce, dále plochy a koridory, zastavitelné plochy a plochy určené ke změně stávající zástavby k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území.

O změnu je možno požádat v případě, že záměr výstavby nebo změny využití dané plochy neodpovídá možnosti přípustného využití v územně plánovací dokumentaci.

2. Kdo může žádat

Orgán veřejné správy; občan obce; fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemkům nebo stavbě na území obce; oprávněný investor.

3. Jak začít

  • Podáním návrhu (osobně, listovní zásilkou, elektronicky)
  • Návrh na pořízení změny územního plánu - formuláře nejsou předepsány, možno použít formulář vypracovaný odborem výstavby - obsahové náležitosti jsou stanoveny v § 46 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Adresa pro doručování podání:

a)   listovní zásilka:

Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánovaní a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov

b)   elektronická pošta opatřená elektronickým podpisem:

      podatelna@vitkov.info

c)   datová schránka: 3seb39i

Kontaktní informace:

Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

Kontakt:

4. Poplatky

Správní poplatky ani jiné poplatky nejsou předepsány.

Pokud je však pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, může obec podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na zpracování změny, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj, vyhotovení úplného znění územního plánu po změně.

5. Průběh vyřizování a lhůty

Postup zpracování a lhůty pořízení změny územního plánu jsou dány stavebním zákonem (zákon č. 183/2006 Sb.) a správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.).

Návrhy na pořízení změny územního plánu se podávají průběžně při změně nároků na dané území. Návrh se předává pořizovateli územního plánu, ten po posouzení úplnosti návrhu předává se svým stanoviskem k rozhodnutí zastupitelstvu. Vlastní změna je pak pořizována na základě jeho rozhodnutí.

6. Právní předpisy

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 66/2018 Sb., zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Úřad

Kontaktní informace

Adresa:
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

Tel: +420 556 312 200 

Fax: +420 556 312 255

 

Právnická osoba:
Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Č.Ú: 19-1323821/0100

Povodňový plán

Povodňový plán

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:9
DNES:774
TÝDEN:2685
CELKEM:3014272

Ostatní informace

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Svoz odpadů

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27
28
29 30
31
1 2
3
4
5 6 7
8 9
10
11
12 13
14
15 16
17
18
19 20 21
22 23
24
25
26 27
28
29 30

Aktuální teplota

19.6.2024 18:06

Aktuální teplota:

25.7 °C

Vlhkost:

59.1 %

Rosný bod:

17.1 °C

Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas


Město Vítkov