Obsah

Adresář firem, institucí a organizací

 

Aktualizace údajů na webu města

Vážení čtenáři, na webu Města Vítkova naleznete několik stovek kontaktů na nejrůznejší firmy, instituce, zájmové spolky, turistické cíle, ordinace lékařů apod. Tyto jsou na web města zařazovány průběžně. V průběhu času dochází však u těchto subjektů k různým změnám a ne vždy je tato informace i nám dostupná. Rádi bychom se tímto obrátili na správce, majitele, provozovatele těchto zařízení a požádali je o kontrolu aktuálnosti údajů.

Stránky města Vítkova pochází „z dílny“ firmy Galilieo Corporation, s.r.o., která je zároveň provozovatelem řady internetových stránek  měst a obcí v našem regionu. Firma rovněž spravuje stránky Místní akční skupiny Opavsko a sdružení Opavské Slezsko. Díky tomu, že jsou weby spravovány jednou firmou, došlo k propojení databází těchto webů a k možnosti sdílení informací napříč celou oblastí. Cílem je zlepšení přístupu k informacím nejen na webu města, ale prakticky na celém Opavsku. Z toho důvodu se snažíme, aby nabízené informace byly co nejaktuálnější. 

Aktualizace zasílejte na e-mail: infocentrum@vitkov.info.

V případě dotazů se obracejte na oddělení kultury MěÚ Vítkov, tel. 556 312 255. 

 

Zařazení informací na web města


Nabízíme vám možnost zařadit vaši firmu, společnost, spolek či jiné zařízení sídlící či působící ve Vítkově nebo jeho místních částech do databáze na těchto webových stránkách.

Tato služba je pro vás poskytována bezplatně. Stačí jen vyplnit formulář.

Formulář