Obsah

Poskytovatelé sociálních služeb

Domov Vítkov

Domov Vítkov

Pobytové sociální služby – Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

FOKUS - Opava

Cílem této služby je obnovení, udržení nebo získání schopností a dovedností potřebných k zapojení uživatele do běžného života. Služba je poskytovaná ambulantní a terénní formou.

Chráněné bydlení Vítkov

Chráněné bydlení poskytuje své služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách podle § 51. Jedná se o pobytovou sociální službu určenou dospělým mužům i ženám, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Nabízíme skupinovou formu bydlení v třípokojových bytových jednotkách s možností jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů.

Klub Zvoneček 1

Klub Zvoneček

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Zvoneček

NZDM Tunnel

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Raná péče pro Moravu a Slezsko, Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Poskytuje služby rané péče - pro rodiny, ve kterých vyrůstá dítě se sluchovým nebo kombinovaným postižením od narození či vyslovení podezření až do sedmi let

SAS Tunnel

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Tyfloservis, o.p.s. – Krajské ambulantní středisko Ostrava

Služby sociální prevence pro osoby od 15 let, které mají vážné potíže se zrakem, kombinované případně s dalším zdravotním postižením.