Obsah

Poskytovatelé sociálních služeb

Domov Vítkov 1

Domov Vítkov

Pobytové sociální služby – domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení

FOKUS - Opava

Cílem této služby je obnovení, udržení nebo získání schopností a dovedností potřebných k zapojení uživatele do běžného života. Služba je poskytovaná ambulantní a terénní formou.

Charita Odry

Pečovatelská služba

Chráněné bydlení Vítkov

Chráněné bydlení poskytuje své služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách podle § 51. Jedná se o pobytovou sociální službu určenou dospělým mužům i ženám, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Nabízíme skupinovou formu bydlení v třípokojových bytových jednotkách s možností jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů.

Klub Zvoneček 1

Klub Zvoneček

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Zvoneček

NZDM Tunnel

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Raná péče pro Moravu a Slezsko, Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Poskytuje služby rané péče - pro rodiny, ve kterých vyrůstá dítě se sluchovým nebo kombinovaným postižením od narození či vyslovení podezření až do sedmi let

Renarkon o.p.s.

Terapeutické centrum Renarkon

SAS Tunnel

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Tyfloservis, o.p.s. – Krajské ambulantní středisko Ostrava

Služby sociální prevence pro osoby od 15 let, které mají vážné potíže se zrakem, kombinované případně s dalším zdravotním postižením.