Obsah

Poskytovatelé sociálních služeb

Domov Vítkov

Domov Vítkov

Pobytové sociální služby – domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení

FOKUS - Opava

Cílem této služby je obnovení, udržení nebo získání schopností a dovedností potřebných k zapojení uživatele do běžného života. Služba je poskytovaná ambulantní a terénní formou.

Charita Odry

Pečovatelská služba

Chráněné bydlení Vítkov

Chráněné bydlení Vítkov

Chráněné bydlení poskytuje své služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách podle § 51. Jedná se o pobytovou sociální službu určenou dospělým mužům i ženám, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Nabízíme skupinovou formu bydlení v třípokojových bytových jednotkách s možností jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů.

Klub Zvoneček

Klub Zvoneček

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Zvoneček

NZDM Tunnel

NZDM Tunnel

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

SASRD Tunnel

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Slezská diakonie – poradna rané péče MATANA

Slezská diakonie – poradna rané péče MATANA

Terénní služba probíhající v domácím prostředí rodiny

EUROTOPIA.CZ o.p.s.

Poradenské středisko – služby odborného sociálního poradenství.

Středisko rané péče SPRP

Služba sociální prevence, terénní forma