Obsah

Chráněné bydlení Vítkov

Adresa

Boženy Němcové 786
74901 Vítkov

Kontakty

telefon
+420 556 303 694
+420 734 790 043

GPS: 49° 46′ 26.633″N  17° 44′ 46.699″E

Chráněné bydlení poskytuje své služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách podle § 51. Jedná se o pobytovou sociální službu určenou dospělým mužům i ženám, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Nabízíme skupinovou formu bydlení v třípokojových bytových jednotkách s možností jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů.

 

Název poskytovatele:  Domov Vítkov, příspěvková organizace

 

Druh služby: chráněné bydlení 

 

Forma poskytování: pobytová

 

Sídlo služby: ​Boženy Němcové 786, 749 01 Vítkov

 

Působnost: obec Vítkov, kraj Moravskoslezský

 

Místo výkonu:                         

Boženy Němcové 786, 749 01 Vítkov

Wolkerova 836, 749 01 Vítkov

Wolkerova 838, 749 01 Vítkov

 

Věkové rozpětí:  

19 – 26 let mladí dospělí

27 – 64 let dospělí

65 – 80 let mladší senioři

nad 80 let starší senioři

 

Ubytovací kapacita: povolená – 12 osob

 

Doba poskytování:

pondělí až neděle od 07:00 do 22:00 hodin

od 22:00 hodin do 07:00 - telefonická pohotovost 

 

Úhrada za ubytování/den:       

jednolůžkový pokoj:  185 Kč/den

dvoulůžkový pokoj:   175 Kč/den

 

Úhrada za sociální služby:           

poskytovateli náleží úhrada za poskytnutou péči uživateli ve výši 120 Kč/hodinu, tj. 2 Kč/minutu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu, nejvýše však do výše přiznaného příspěvku na péči

 

Úhrada za fakultativní služby:   dle volby uživatele je vyúčtována ve výši skutečně spotřebovaných služeb, na základě ceníku dodavatele služby

 

Vedoucí služby:                  Bc. Miroslav Moravec

Telefon:                                  556 303 694 

Mobil:                                      734 790 043 

E-mail:                                     vedoucichb@domov-vitkov.cz

Webové stránky:                  www.domov-vitkov.cz