Obsah

Psychologické poradenství

Adresa

Krnovská
74601 Opava

Kontakty

telefon
+420 737 720 208

GPS: 49° 56′ 28.218″N  17° 53′ 48.567″E

Kontakt: Mgr. Miroslava Hruboňová

 

Nabídka:

 • individuální konzultace
 • manželské nebo párové konzultace
 • rodinné konzultace
 • krizová intervence
 • lektorská či přednášková činnost

 

Výhody:

 • krátké objednací lhůty
 • v případě krizové situace je možná konzultace nejpozději v řádu hodin, většinou hned

 

Okruh problémů:

podpora dítěte

 • pomoc při potížích s navazováním sociálních kontaktů
 • nácvik dovedností při zvládání náročných životních situací
 • pomoc při řešení akutních problémů
 • podpora v krizových vývojových obdobích (nástup do školy, puberta, odchod z rodiny apod.)
 • podpora rodičů
 • vztahové problémy
 • potíže související s výchovou dětí
 • podpora při řešení rodinných konfliktů
  pomoc v krizových situacích (ztráta zaměstnání, nemoc, ztráta smyslu života
  apod.)

 

 

Ceník:
Pracuji podle dohody s klientem, které předchází telefonická objednávka.

Ambulantní forma:
Individuální konzultace ............ 400 Kč/60 min
Párová, rodinná konzultace ..... 500 Kč/60 min
Terénní forma (konzultace v bydlišti klienta): k ceně konzultace navíc 6,50 Kč/lkm.

 

Steve de Shazer (1993)
Klient stojí před pomyslnými zamčenými dveřmi, za nimiž ho čeká spokojený život. Pokud si chce otevřít, pak nepotřebuje dopodrobna zkoumat zámek (z jakého je
kovu, jestli má ochranou vložku ... ), ale především potřebuje najít klíč, který do něj pasuje.

Zámek je problém, klíč řešeni Má práce vychází z terapie zaměřené na řešení, tzv. SF- "solution-focused". S klienty se zaměřuji na hledání řešení místo na podrobné zkoumání problémll a jejich příčin. Společně hledáme zpllsoby, jak vytvořit co nejlepší podmínky pro změnu situace klienta. Hledáme zdroje důležité pro změnu, které klient už má nebo mllže mít, přestože je mnohdy na první pohled nevidí.

Každý člověk je jedinečný. Proto i konzultace jsou rozmanité a neopakovatelné a odvíjejí se od potřeb každého jednotlivého klienta.

Každý člověk je sám nejlepším expertem na svllj život a má téměř vždy předpoklady a
kompetence pro uskutečnění změny. Má své představy, zdroje i zpllsoby řešení.

Společně zkoumáme a rozvíjíme možnosti, které vyhovují právě jemu a jsou mu "šité" na míru.