Obsah

Slezská diakonie – poradna rané péče MATANA

Adresa

Na Nivách 7
37301 Český Těšín

Kontakty

telefon
+420 604 137 337

GPS: 49° 44′ 31.868″N  18° 37′ 35.717″E

Terénní služba probíhající v domácím prostředí rodiny
  • Služba sociální prevence

  • Terénní služba probíhající v  domácím prostředí rodiny

  • Poradna rané péče provází rodinu prvními kroky života dítěte se specifickými potřebami do 7 let věku dítěte, podporuje všechny členy rodiny a společně hledají cesty k rozvoji dítěte a začlenění se do běžného života. Rodině jsou poskytnuty informace nezbytné pro zvládnutí náročné situace, posílení kompetencí a snadnější vyrovnání se se situací. Každá rodina má svou poradkyni, která do rodiny dochází 1x měsíčně.

  • Cílové skupiny: rodiny s dítětem s mentálním, pohybovým, kombinovaným postižením, s poruchou autistického spektra, odlišným vývojem, rodiny s předčasně narozeným dítětem