Obsah

Základní škola Vítkov, náměstí Jana zajíce 1, okres Opava, příspěvková organizace

Adresa

náměstí Jana Zajíce 1
74901 Vítkov

Kontakty

telefon
+420 556 300 643

GPS: 49° 46′ 31.844″N  17° 45′ 4.547″E

Adresa:

Základní škola Vítkov, náměstí Jana Zajíce 1, okres Opava, příspěvková organizace
náměstí Jana Zajíce 1
749 01 Vítkov

E-mail:

zsvnjz@po-msk.cz - pro úřední záležitosti

info@zsvnjz.cz - běžný e-mailŘeditel školy:

 • Mgr. Jitka Jakubíková


Zástupce ředitele:

 • Mgr. Lenka Pecinová

 

Vedoucí vychovatelka:

 • Jana Dušková


Počet pedagogů:

 • 11 učitelů + 3 vychovatelky


Počet ostatních zaměstnanců školy:

 • 1 školník

 • 2 pracovníci úklidu

 • 2 ekonomky školy

 • 5 asistentů pedagoga


Nepovinné předměty:

 • Angličtina, ICT


Školní družina:

 • otevírací doba 11.30 - 16.00

 • 3 oddělení


Náplň činnosti:

 • Relaxace

 • Zájmové hry

 • Tělovýchovné aktivity

 • Domácí úkoly

 • Zájmové aktivity - tělovýchovné, hudební

 • Vycházky, výlety (i víkendové)

 • Vyjížďky na kolech

 • Taneční

 • Vaření

 • Stolní tenis

 • Sportovní hry

 • Vybíjená

 • Střelecký a branný

 • Práce s počítačem

 • Pěvecký


Základní škola ve Vítkově, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace je úplná škola, samostatně zřízena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Jejím zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Škola poskytuje základní vzdělání pro žáky základní školy, bývalé základní školy praktické a základy vzdělání pro žáky základní školy speciální. Má vytvořen vlastní vzdělávací program s motivačním názvem Šance pro každého. Svým zaměřením je v dané územní oblasti zcela jedinečná. Odpolední aktivity školy zajišťuje školní družina. Škola je spádovou školou pro děti z Vítkova a okolí. V rámci odpoledních a volnočasových aktivit mohou žáci nižšího stupně a dojíždějící žáci vyššího stupně navštěvovat oddělení školní družiny. Školní družina zabezpečuje dětem odpočinek, rekreaci, ale i zajímavé využití volného času. Jedním z klíčových úkolů je mimo jiné zabezpečení přípravy na vyučování a doučování. Využívá se didaktických i pohybových her, pobytu venku, činnosti s dopravní tematikou apod. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy, učí je smysluplnému trávení volného času, pomáhá rozvíjet rozmanité zájmy žáků.
Oblíbené se staly pobytové akce v rámci prevence patologických jevů (víkendové pobyty, týdenní pobyt v přírodě, bludičková noc), ale také jednodenní akce jako je školní akademie, pohádkový les, branný den, maškarní ples, Mikuláš ve škole, „slet čarodějnic“, Den Země, exkurze apod.