Obsah

Dotazník pro vložení subjektu  

 

Prohlášení

Do přehledu budou zařazeny zápisy těch firem a institucí, které mají sídlo ve Vítkově nebo ve spádové oblasti. Údaje musí být uvedeny přesně, tak jak jsou evidovány v rejstřících podnikatelských a jiných subjektů – Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík, příp. v rejstřících Ministerstva vnitra ČR. Je nepřípustné přidávat do názvu subjektu (firmy) dodatky nebo klíčová slova, pokud se nevyskytují v názvu nebo jiných údajů subjektu. Za uvedené informace nese v plné míře zodpovědnost ten, kdo údaje do formuláře zadal.

 

Odesláním formuláře souhlasíte s těmito pravidly. 

Souhlasem s těmito pravidly se zavazuji, že veškeré případné změny v názvu subjektu, adresy sídla, provozní době atd. tyto bez odkladu budu aktualizovat. Město Vítkov si vyhrazuje právo zrušit záznamy v databázi v případě, že bude zjištěno, že se nezakládají na pravdě, nebo jsou neúplné a nebo nepřesné.

Fyzické uložení do databáze a zveřejnění bude kontrolovat pověřený pracovník města Vítkova. Záznamy budou zveřejněny do 1 týdne od zadání údajů do tohoto formuláře.

 

Formulář k zařazení firmy - instituce - ubytovacího zařízení - prodejny - ostatních zařízení - spolku na internetové stránky a do databáze informačního centra určené občanům města Vítkova a Moravskoslezského kraje

 

(5 MB max.)